Πάτρια Κωνσταντινουπόλεως

Με τον όρο Πάτρια Κωνσταντινουπόλεως[1] (λατ. Scriptores originum Constantinopolitarum) αναφερόμαστε συμβατικά σε μια συλλογή κειμένων, αφιερωμένων στην ιστορία, την τοπογραφία και τα μνημεία της Κωνσταντινούπολης. Σε αυτή ανήκουν τα «Πάτρια Κωνσταντινουπόλεως» του Ησύχιου του Μιλήσιου, οι «Παραστάσεις σύντομοι χρονικαί» (8ος-9ος αιώνας) άγνωστου συγγραφέα, το ομώνυμο έργο που εσφαλμένα αποδόθηκε στον Γεώργιο Κωδινό (15ος αιώνας), τα «Πάτρια» του 995 και μια τοπογραφική μελέτη αφιερωμένη στον Αλέξιο Α'. Με τη συλλογή σχετίζεται επίσης ένα μεταβυζαντινό κείμενο, γνωστό ως «Θαυμαστή Διήγηση» (περ. 16ος αιώνας), το οποίο πραγματεύεται τη στήλη του Ξηρόλοφου στην Κωνσταντινούπολη, πιθανώς γραμμένο από τον Ιωάννη Μαλαξό.

Τα κείμενα της συλλογής περιέχουν σημαντικές μαρτυρίες για την ιστορία και τα μνημεία της πόλης, ωστόσο η ιστορική αξία τους είναι μειωμένη, καθώς πιστεύεται ότι δε διακρίνονται σαφώς τα ιστορικά γεγονότα από στοιχεία που ανήκουν στη σφαίρα του μύθου.

Παραπομπές

Επεξεργασία
  1. Ο όρος «Πάτρια» αναφέρεται εν γένει σε λογοτεχνικό είδος αφιερωμένο στην ιστορία, την τοπογραφία και τις παραδόσεις μιας πόλης. Αφετηρία του θεωρείται το το έργο του Καλλίνικου της Πέτρας για τη Ρώμη.
  • Kazhdan, Α. (εκδ.), Oxford Dictionary of Byzantium, τόμος 3ος, New York–Oxford, 1991, σ. 1598