Με τον διεθνή όρο πέλαγος (pelagos) χαρακτηρίζεται τόσο στη βιολογία όσο και στην ωκεανογραφία το σύνολο των οργανισμών ζώων και φυτών που ζουν στις θαλάσσιες μάζες. Το σύνολο αυτό υποδιαιρείται σε δύο μεγάλα υποσύνολα (υποκατηγορίες): στο πλαγκτόν, που περιλαμβάνει οργανισμούς που δεν διαθέτουν κύρια αυτόνομη δύναμη μετακίνησης, συνεπώς εκείνους που παρασύρονται, και το νηκτόν που περιλαμβάνει όλους τους οργανισμούς που είναι ικανοί να κινούνται ανεξάρτητα των κινήσεων των θαλασσίων μαζών.

Δείτε επίσης

Επεξεργασία