Το παγοθραυστικό (αγγλ. ice breaker) είναι ειδικής κατασκευής και ιδιαίτερου τύπου πλοίο.

Παγοθραυστικό που επιχειρεί να κρατήσει ανοικτό τον δίαυλο σε πάγους (πλώιμους πόρους)

Η ναυπηγική ιδιαιτερότητά του είναι συνήθως στην ενισχυμένη οξεία πλώρη του, δια της οποίας και χρησιμοποιείται τόσο στη διάνοιξη και διατήρηση θαλασσίων οδών, «πλώιμων πόρων», σε θαλάσσιες περιοχές που καταλαμβάνονται από στρώμα πάγου, όσο και για την απελευθέρωση πλοίων που έχουν παγιδευτεί από πάγους.

Τα παγοθραυστικά αναλογα με το αντικείμενο και τον σκοπο χρήσης τους διακρίνονται σε ερευνητικά (επιστημονικά), εμπορικά (απεγκλωβισμού σκαφών και τροφοδοσίας αποκλεισμένων περιοχών), καθώς και σε πολεμικά. Η ναυπήγηση αυτών των σκαφών ξεκίνησε όταν η έλικα παραμέρισε οριστικά τους τροχούς και μάλιστα όταν ο περίφημος Ρώσος ναύαρχος Στεπάν Μακάρωφ επιλήφθηκε της ναυπήγησης παρόμοιων πλοίων με βάση τα ναυπηγικά σχέδια του παγοθραυστικού «Ερμάκ» (1902-1903) με θαυμάσια αποτελέσματα.

Η έλικα των παγοθραυστικών είναι προφυλαγμένη εντός σιδερένιου δακτυλίου, ενώ η τρόπιδα είναι κεκλιμένη με μικρό πρωραίο και μέγιστο πρυμναίο βύθισμα. Η πλώρη των παγοθραυστικών είναι πολύ ενισχυμένη και παλαιότερα οδοντωτή, ώστε υπό την ισχυρή πρόωση του πλοίου αυτό να ανέρχεται στο παγόστρωμα, αφού προηγουμένως το έχουν «πριονίσει» οι οδόντες της πρωραίας τρόπιδας, δημιουργώντας έτσι γραμμή «μικράς αντίστασης», στην οποία το παγόστρωμα θραύεται στη συνέχεια από το βάρος του πλοίου.

Στολίσκους παγοθραυστικών πλοίων διαθέτουν οι χώρες εκείνες, στις θάλασσες των οποίων εμφανίζονται πάγοι, όπως ο Καναδάς, η Ρωσία, οι ΗΠΑ, η Φινλανδία κλπ.. Για τις παραπάνω χώρες οι στόλοι των παγοθραυστικών αποτελούν ιδιαίτερο οικονομικό κεφάλαιο, αφού η παρουσία τους συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση της διατήρησης της ναυτιλίας στον Βορρά.

  • Σημαντικό παγοθραυστικό υπήρξε το πυρηνοκίνητο «Λένιν», με το οποίο ξεκίνησαν οι Σοβιετικοί τη ναυπήγηση πυρηνοκίνητων πλοίων. Το μεταγενέστερο, επίσης πυρηνοκίνητο, «Άρκτικα» υπήρξε το πρώτο πλοίο επιφανείας που έφθασε ποτέ στον Βόρειο Πόλο (17 Αυγούστου 1977). Μέχρι σήμερα, η ΕΣΣΔ και κατόπιν η Ρωσία αποτελούν τις μοναδικές χώρες που έχουν ναυπηγήσει και διέθεταν ή διαθέτουν πυρηνοκίνητα παγοθραυστικά.


Δείτε επίσης Επεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία