Η Παιστός ήταν αρχαία ελληνική και, μετέπειτα, ρωμαϊκή αποικία που βρισκόταν στην τότε Μεγάλη Ελλάδα[ασαφές].

Περιέπεσε στα χέρια των Λουκανών περί το 400 - 390 π.Χ. Οι Ρωμαίοι την αποίκησαν το 273 π.Χ. Είναι αμφίβολο αν έκοψε νομίσματα πριν τη ρωμαϊκή εποχή. Τα νομίσματα της πόλης εικονίζουν το κεφάλι του Ποσειδώνα ή τον νεαρό Διόνυσο, το κεφάλι της Δήμητρας, ή του Διονύσου. Η πίσω άποψη εικονίζει τρίαινα, κέρας, δελφίνι, λύκο, στάχυ, άγκυρα και πηδάλιο, πρώρα και δελφίνι, κέρας και κεραυνό, ή προτομή κάπρου.

Πηγές Επεξεργασία

  • Ιωάννης Σβορώνος: Ιστορία των νομισμάτων, Ήτοι εγχειρίδιον ελληνικής νομισματικής, Εν Αθήναις, Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου, 1898.