Παλιρροιοδείκτης ονομάζεται ειδική κατασκευή ή όργανο με το οποίο και γίνεται άμεσα αντιληπτή η φάση του παλιρροιακού φαινομένου τη στιγμή της παρατήρησης. Τέτοιες κατασκευές μπορεί να είναι παράκτια κτίσματα ή ξύλινες μόνιμες εξέδρες, συνηθέστερα βαθμωτές πυραμιδοειδούς σχήματος που εδράζουν μέσα στη θάλασσα.

Εγκατάσταση παλιρροιοδείκτου.
Εξάωρο ρολόι παλίρροιας

Το όργανο παλιρροιοδείκτης που λέγεται και "ρολόι παλίρροιας" έχει πράγματι το σχήμα ρολογιού και φέρεται είτε εντοιχισμένο είτε επί ειδικού ορθοστάτη σε κρηπιδώματα λιμένων ή σε προβλήτες. Το Ρολόι αυτό στα σημεία των ωρών 12 και 6 φέρει τις ενδείξεις πλήμμης και ρηχίας αντίστοιχα, ενώ στα σημεία των ωρών 3 και 9 φέρει τα μηδενικά σημεία της μέσης στάθμης, από πλημμυρίδα προς άμπωτη και από άμπωτη προς πλημμυρίδα αντίστοιχα. Το όργανο αυτό που φέρει ένα δείκτη να περιστρέφεται συνεχώς δεξιόστροφα, συνδέεται με μηχανικό παλιρροιόμετρο με εξάρτηση πλωτήρα. Υπάρχουν διάφοροι επιπλέον τύποι όπως οι εξάωροι, ή οι περιστρεφόμενοι ή οι φέροντες διπλή πλάκα ρολογιού πράσινης κόκκινης κ.λπ.

Και οι δύο αυτοί τύποι παλιρροιοδεικτών που φέρονται σε λιμένες ή ακτές με έντονα σχετικά φαινόμενα χαρακτηρίζονται παλιρροιόμετρα.