Ο πανικός είναι μια ξαφνική αίσθηση φόβου, η οποία είναι τόσο ισχυρή ώστε να κυριαρχεί ή να αποτρέπει τον λόγο και τη λογική σκέψη, αντικαθιστώντας τον με συντριπτικά συναισθήματα άγχους και ξέφρενης ταραχής που συνάδουν με μια ζωώδη αντίδραση μάχης ή φυγής. Ο πανικός μπορεί να εμφανιστεί μεμονωμένα σε άτομα ή να εκδηλωθεί ξαφνικά σε μεγάλες ομάδες, ως μαζικός πανικός (στενά συνδεδεμένος με την συμπεριφορά της αγέλης).

Στην ψυχολογία, ο πανικός προσδιορίζεται ως διαταραχή και σχετίζεται έντονα με βιολογικούς και ψυχολογικούς παράγοντες και τις αλληλεπιδράσεις τους.[1] Περιγράφεται ως ως συγκεκριμένη ψυχολογική ευπάθεια των ανθρώπων να ερμηνεύουν τις φυσιολογικές σωματικές αισθήσεις με καταστροφικό τρόπο.[2]

Παραπομπές

Επεξεργασία
  1. Barlow, David· Durand, Mark (2012). Abnormal Psychology: An Integrative Approach, 7th edition. Stamford, CT: Cengage Learning. σελίδες 139. ISBN 9781285755618. 
  2. Durand, Mark· Barlow, David· Hofman, Stefan (2018). Essentials of Abnormal Psychology. Boston, MA: Cengage Learning. σελ. 132. ISBN 9781337619370.