Παππίας (αξίωμα)

Αξίωμα στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία

Ο Παππίας ήταν αξίωμα στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Ο κάτοχός του είχε την επιστασία των φυλάκων και των κλειδιών του Παλατιού. Κατά λέξη σήμαινε «πατέρας» ή «πάππας». Υπηρετούσε πάντα υπό του Κουροπαλάτη.