Το ελληνικό επώνυμο ή όνομα Παράσχος μπορεί να αναφέρεται σε κάποιο από τα παρακάτω πρόσωπα:

Επώνυμο Επεξεργασία

Όνομα Επεξεργασία 
Αποσαφήνιση
Αυτή είναι μια σελίδα αποσαφήνισης, δηλαδή μια σελίδα που δείχνει άλλες που θα είχαν το ίδιο όνομα με αυτήν.
Εάν ακολουθήσατε μια σύνδεση εδώ, μπορεί να θελήσετε να επιστρέψετε και να διορθώσετε τον σύνδεσμο για να συνδέει προς την κατάλληλη συγκεκριμένη σελίδα.