Ο Παρακοιμώμενος ήταν αξίωμα στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Ο κάτοχός του ήταν «φύλακας της βασιλείου κλίνης» και αρχηγός των παιδόπουλων και των κοιτωναρίων. Περιπατούσε πίσω από τον βασιλιά. Φορούσε σκαραμάγγιο και σπαθί. Ήταν αξίωμα μεγίστης εμπιστοσύνης και δινόταν στους κατ' εξοχήν ευνοούμενους του Αυτοκράτορα. Μαζί με τον κουροπαλάτη λάμβανε την εξουσία όταν ο αυτοκράτορας ήταν ανήλικος, όπως συνέβη στην Μακεδονική δυναστεία.