Η παρασιτολογία (parasitology) είναι μια συνολική επιστήμη με κύριο αντικείμενο την έρευνα, εξέταση και καταστολή των παρασίτων.

Αντικείμενο της παρασιτολογίας είναι επίσης και η γενική ταξινόμηση από την οποία και ακολουθεί η συστηματική μελέτη των παρασίτων με βάση κυρίως τη βιολογία τους. Συνέπεια αυτού είναι η σύγχρονη σχετικά παρασιτολογία να διακρίνεται σε επιμέρους επιστημονικούς κλάδους όπως είναι η κτηνιατρική παρασιτολογία που εξετάζει τα ζωοπαράσιτα, η γεωργική παρασιτολογία που εξετάζει τα φυτοπαράσιτα και η ιατρική παρασιτολογία που σε συνδυασμό με τη μικροβιολογία εξετάζει τα παράσιτα που προσβάλλουν τον άνθρωπο.

Η ιστορία της παρασιτολογίας είναι διάσπαρτη σε άλλους επιστημονικούς κλάδους, όπως η μοριακή βιολογία, η ζωολογία, η βοτανική, η ανθρωπολογία και γενικότερα η οικολογία. Η μεγάλη ανάπτυξή της οφείλεται βεβαίως στην ανακάλυψη του μικροσκοπίου τον 17ο αιώνα, οπότε και άρχισε να αναπτύσσεται συστηματικά.

Δείτε επίσης

Επεξεργασία


  • Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια Δρανδάκη τόμ. ΙΘ΄, σελ. 661