Πατίνα ονομάζεται το λεπτό στρώμα πρασινωπής ουσίας που καλύπτει τα χάλκινα και ορειχάλκινα αντικείμενα ως αποτέλεσμα της χημικής τους διάβρωσης, όταν αυτά μείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτεθειμένα στον αέρα ή θαμμένα κάτω από τη γη. Συχνά ο όρος χρησιμοποιείται και για άλλα οξείδια που σχηματίζονται στην επιφάνεια διαφόρων μετάλλων, με αποτέλεσμα ο όρος πατίνα να αναφέρεται γενικότερα στην όψη που παίρνει η επιφάνεια διαφόρων αντικειμένων (ασημικά, έπιπλα κλπ.) με το πέρασμα του χρόνου. Η πατίνα είναι δυνατό να δημιουργηθεί και με τεχνητό τρόπο για λόγους αισθητικής. χρησιμοποιώντας διάφορες χημικές ουσίες οι οποίες απομιμούνται τη φυσική οξείδωση και δημιουργούν τεχνητή παλαίωση.

Χάλκινη κεφαλή πρόσφατα κατασκευασμένη (αριστερά) και το οξειδωμένο πρωτότυπο (δεξιά).

Βιβλιογραφία

Επεξεργασία
  • Χέρμπερτ Ρηντ, κ.ά., Λεξικό Εικαστικών Τεχνών, εκδ. Υποδομή, Αθήνα, 1986, σελ. 255.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία
  •   Πολυμέσα σχετικά με το θέμα Patinated objects στο Wikimedia Commons