Ο Πατρέας ή Πατρεύς, σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, ήταν επώνυμος και οικιστής ήρωας των Πατρών. Ο τάφος του υπήρχε στην αγορά της πόλης, μπροστά από το τοποθετημένο στο ύπαιθρο άγαλμα της Αθηνάς.

Πατρέας
Πληροφορίες ασχολίας
Οικογένεια
ΓονείςΠρευγένης
ΑδέλφιαΑθερίων
Αξιώματα και βραβεύσεις
Αξίωμαβασιλιάς της Αχαΐας

Ήταν από το Σπαρτιάτικο γένος των Αγιαδών, ο Παυσανίας τον αναφέρει ως γιο του Πρευγένη, που ήταν γιος του Αγήνορος, που ήταν γιος του Αρέως, που ήταν γιος του Άμπυκα, που ήταν γιος του Πελία, που ήταν γιος του Αιγινήτη, που ήταν γιος του Δηρείτη, που ήταν γιος του Αρπάλου, που ήταν γιος του Αμύκλα, που ήταν γιος του Λακεδαίμονα. Αδελφός του ήταν ο Αθερίων.

Ο Πατρέας ήρθε στην Αχαΐα που κατοικούσαν ακόμα οι Ίωνες, αλλά είχαν εγκατασταθεί και Αχαιοί του Τισαμενού, επίσης με καταγωγή την Σπάρτη. Μετά το θάνατο του Τισαμενού σε μάχη από τους Ίωνες και τη φυγή αυτών η χώρα μοιράστηκε και κυβερνήθηκε ανάμεσα στους γιους του, ενώ στον Πρευγένη και τον Πατρέα δόθηκε η παράλια περιοχή, όπου σήμερα είναι η Πάτρα.

Ο Πατρέας εγκαταστάθηκε στην Αρόη, την οποία οχύρωσε και ανάγκασε και τους κατοίκους της Άνθειας και της Μεσσάτιδος να συνοικιστούν εκεί. Έτσι δημιούργησε μια νέα πόλη που την ονόμασε από το όνομά του «Πάτραι», της οποίας έγινε βασιλιάς.

Πηγές Επεξεργασία

  • [...] «Ἐπὶ τούτου. Πατρεῖ τῷ Πρευγένους κτίζοντι ἐν Ἀχαίᾳ πόλιν, ἥντινα Πάτρας καὶ ἐς ἡμᾶς καλοῦσιν ἀπὸ τοῦ Πατρέως τούτου, συνεπελάβοντο Λακεδαιμόνιοι τοῦ οἰκισμοῦ.» Παυσανίας, Λακωνικά, κεφάλαιο Β΄
  • [...] «δὲ ὕστερον ἐκβαλόντων Ἴωνας, Πατρεὺς ὁ Πρευγένους τοῦ Ἀγήνορος ἐς μὲν Ἄνθειαν καὶ ἐς Μεσάτιν μὴ ἐνοικίζεσθαι τοῖς Ἀχαιοῖς ἀπεῖπε, περίβολον δὲ τείχους πρὸς τῇ Ἀρόῃ βαλόμενος μείζονα, ἵνα ἐντός οἱ τοῦ περιβόλου καὶ ἡ Ἀρόη γένηται, ὄνομα ἔθετο ἀφ' ἑαυτοῦ Πάτρας τῇ πόλει. Ἀγήνωρ δὲ ὁ πατὴρ τοῦ Πρευγένους Ἀρέως παῖς ἦν τοῦ Ἄμπυκος, ὁ δὲ Ἄμπυξ Πελίου τοῦ Αἰγινήτου τοῦ Δηρείτου τοῦ Ἁρπάλου τοῦ Ἀμύκλα τοῦ Λακεδαίμονος.» Παυσανία, Αχαϊκά
  • [...] «Ἀχαιῶν δὲ ὕστερον ἐκβαλόντων Ἴωνας, Πατρεὺς ὁ Πρευγένους τοῦ Ἀγήνορος ἐς μὲν Ἄνθειαν καὶ ἐς Μεσάτιν μὴ ἐνοικίζεσθαι τοῖς Ἀχαιοῖς ἀπεῖπε, περίβολον δὲ τείχους πρὸς τῇ Ἀρόῃ βαλόμενος μείζονα, ἵνα ἐντός οἱ τοῦ περιβόλου καὶ ἡ Ἀρόη γένηται, ὄνομα ἔθετο ἀφ' ἑαυτοῦ Πάτρας τῇ πόλει. Ἀγήνωρ δὲ ὁ πατὴρ τοῦ Πρευγένους Ἀρέως παῖς ἦν τοῦ Ἄμπυκος, ὁ δὲ Ἄμπυξ Πελίου τοῦ Αἰγινήτου τοῦ Δηρείτου τοῦ Ἁρπάλου τοῦ Ἀμύκλα τοῦ Λακεδαίμονος»Παυσανία, Αχαϊκά