Ο Πρευγένης στην ελληνική μυθολογία ήταν Λακεδαιμόνιος οικιστής και μυθικός βασιλιάς στην Αχαΐα.

Πρευγένης
Πληροφορίες ασχολίας
Οικογένεια
ΤέκναΠατρέας
Αθερίων
ΓονείςAgenor son of Areus
Αξιώματα και βραβεύσεις
Αξίωμαβασιλιάς της Αχαΐας

Ήταν Λακεδαιμόνιος βασιλικής καταγωγής και διωγμένος από την πατρίδα του από τους Δωριείς τον 11ο αιώνα, ήρθε μαζί με το στρατό του στην Αχαΐα αναζητώντας μέρος για να εγκατασταθεί. Μαζί του ήταν και άλλοι Αχαιοί βασιλικής καταγωγής από το Άργος, όπου και αυτοί είχαν διωχθεί από τους Δωριείς.

Εκεί, αφού πολιόρκησαν τους Ίωνες κατοίκους της περιοχής που είχαν κλειστεί στην Ελίκη, την κατέλαβαν και μοίρασαν την Αχαΐα σε έξι βασίλεια: ο Πρευγένης πήρε τη δυτική και μεγαλύτερη πλευρά και έγινε ο πρώτος βασιλιάς της περιοχής. Τον διαδέχτηκε ο γιος του Πατρέας, οικιστής της Πάτρας. Θεωρείται ιδρυτής της γιορτής της Λιμνάτιδος Αρτέμιδας και μαζί με τον Πατρέα τους απέδιδαν θεϊκές τιμές. Ενώ κατά μερικούς θεωρούνται και οι δύο οικιστές της Πάτρας.

Σύμφωνα με την γενεαλογία του Πατρέα που παραθέτει ο Παυσανίας ήταν γιος του Αγήνορος, που ήταν γιος του Αρέως, που ήταν γιος του Άμπυκα, που ήταν γιος του Πελία, που ήταν γιος του Αιγινήτη, που ήταν γιος του Δηρείτη, που ήταν γιος του Αρπάλου, που ήταν γιος του Αμύκλα, που ήταν γιος του Λακεδαίμονα. Αναφέρεται άλλος ένας γιο του ο Αθερίων.

Πηγές Επεξεργασία

  • [...] Ἐπὶ τούτου. Πατρεῖ τῷ Πρευγένους κτίζοντι ἐν Ἀχαίᾳ πόλιν, ἥντινα Πάτρας καὶ ἐς ἡμᾶς καλοῦσιν ἀπὸ τοῦ Πατρέως τούτου, συνεπελάβοντο Λακεδαιμόνιοι τοῦ οἰκισμοῦ.[...] Παυσανίας, Λακωνικά, κεφάλαιο Β΄
  • [...]"δὲ ὕστερον ἐκβαλόντων Ἴωνας, Πατρεὺς ὁ Πρευγένους τοῦ Ἀγήνορος ἐς μὲν Ἄνθειαν καὶ ἐς Μεσάτιν μὴ ἐνοικίζεσθαι τοῖς Ἀχαιοῖς ἀπεῖπε, περίβολον δὲ τείχους πρὸς τῇ Ἀρόῃ βαλόμενος μείζονα, ἵνα ἐντός οἱ τοῦ περιβόλου καὶ ἡ Ἀρόη γένηται, ὄνομα ἔθετο ἀφ' ἑαυτοῦ Πάτρας τῇ πόλει. Ἀγήνωρ δὲ ὁ πατὴρ τοῦ Πρευγένους Ἀρέως παῖς ἦν τοῦ Ἄμπυκος, ὁ δὲ Ἄμπυξ Πελίου τοῦ Αἰγινήτου τοῦ Δηρείτου τοῦ Ἁρπάλου τοῦ Ἀμύκλα τοῦ Λακεδαίμονος[...]" Παυσανία, Αχαϊκά
  • [...] Ἀχαιῶν δὲ ὕστερον ἐκβαλόντων Ἴωνας, Πατρεὺς ὁ Πρευγένους τοῦ Ἀγήνορος ἐς μὲν Ἄνθειαν καὶ ἐς Μεσάτιν μὴ ἐνοικίζεσθαι τοῖς Ἀχαιοῖς ἀπεῖπε, περίβολον δὲ τείχους πρὸς τῇ Ἀρόῃ βαλόμενος μείζονα, ἵνα ἐντός οἱ τοῦ περιβόλου καὶ ἡ Ἀρόη γένηται, ὄνομα ἔθετο ἀφ' ἑαυτοῦ Πάτρας τῇ πόλει. Ἀγήνωρ δὲ ὁ πατὴρ τοῦ Πρευγένους Ἀρέως παῖς ἦν τοῦ Ἄμπυκος, ὁ δὲ Ἄμπυξ Πελίου τοῦ Αἰγινήτου τοῦ Δηρείτου τοῦ Ἁρπάλου τοῦ Ἀμύκλα τοῦ Λακεδαίμονος" [...] Παυσανία, Αχαϊκά