Περίπλους ονομάζεται η πλεύση γύρω από κάποια γεωγραφική περιοχή και χρησιμοποιείται συχνά για να περιγράψει ταξίδια κατά την εποχή των ανακαλύψεων. Στην αρχαιότητα, το όνομα περίπλους δινόταν σε γεωγραφικά βιβλία ή βιβλία βοηθήματα ναυσιπλοΐας. Οι αρχαίοι ναυτικοί χρησιμοποιούσαν τέτοιες ναυτιλιακές οδηγίες οι οποίες περιείχαν ανάμεσα στα άλλα περιγραφές με τοπικά χαρακτηριστικά σε κάθε λιμάνι που να επιτρέπουν στους πλοηγούς να τα προσεγγίσουν με ασφάλεια.

Αναπαράσταση του αρχαίου Περίπλου της Ερυθράς Θάλασσας, 1ος αιώνας μ.Χ.

Οι πιο γνωστοί περίπλοι Επεξεργασία

Άλλοι περίπλοι Επεξεργασία

Γνωστά αρχαία βιβλία - ναυτιλιακά βοηθήματα ή γεωγραφικά βιβλία που αφορούν περίπλοις είναι για παράδειγμα τα[2][3][4]:

6ος αιώνας π.Χ. Επεξεργασία

5ος αιώνας π.Χ. Επεξεργασία

4ος αιώνας π.Χ. Επεξεργασία

3ος αιώνας π.Χ. Επεξεργασία

2ος αιώνας π.Χ. Επεξεργασία

1ος αιώνας μ.Χ. Επεξεργασία

2ος αιώνας μ.Χ. Επεξεργασία

Παραπομπές Επεξεργασία

  1. s:Ιστορίαι (Ηροδότου)/Μελπομένη, 42 «Θωμάζω ὦν τῶν διουρισάντων καὶ διελόντων Λιβύην τε καὶ Ἀσίην καὶ Εὐρώπην· οὐ γὰρ σμικρὰ τὰ διαφέροντα αὐτέων ἐστί· μήκεϊ μὲν γὰρ παρ᾽ ἀμφοτέρας παρήκει ἡ Εὐρώπη, εὔρεος δὲ πέρι οὐδὲ συμβάλλειν ἀξίη φαίνεταί μοι εἶναι. 2 Λιβύη μὲν γὰρ δηλοῖ ἑωυτὴν ἐοῦσα περίῤῥυτος, πλὴν ὅσον αὐτῆς πρὸς τὴν Ἀσίην οὐρίζει, Νεκῶ τοῦ Αἰγυπτίων βασιλέος πρώτου τῶν ἡμεῖς ἴδμεν καταδέξαντος· ὃς ἐπείτε τὴν διώρυχα ἐπαύσατο ὀρύσσων τὴν ἐκ τοῦ Νείλου διέχουσαν ἐς τὸν Ἀράβιον κόλπον, ἀπέπεμψε Φοίνικας ἄνδρας πλοίοισι, ἐντειλάμενος ἐς τὸ ὀπίσω δι᾽ Ἡρακλέων στηλέων ἐκπλέειν ἕως ἐς τὴν βορηίην θάλασσαν καὶ οὕτω ἐς Αἴγυπτον ἀπικνέεσθαι. 3 ὁρμηθέντες ὦν οἱ Φοίνικες ἐκ τῆς Ἐρυθρῆς θαλάσσης ἔπλεον τὴν νοτίην θάλασσαν· ὅκως δὲ γίνοιτο φθινόπωρον προσσχόντες ἂν σπείρεσκον τὴν γῆν, ἵνα ἑκάστοτε τῆς Λιβύης πλέοντες γινοίατο, καὶ μένεσκον τὸν ἄμητον· 4 θερίσαντες δ᾽ ἂν τὸν σῖτον ἔπλεον, ὥστε δύο ἐτέων διεξελθόντων τρίτῳ ἔτεϊ κάμψαντες Ἡρακλέας στήλας ἀπίκοντο ἐς Αἴγυπτον. καὶ ἔλεγον ἐμοὶ μὲν οὐ πιστά, ἄλλῳ δὲ δή τεῳ, ὡς περιπλώοντες τὴν Λιβύην τὸν ἥλιον ἔσχον ἐς τὰ δεξιά.»
  2. Encyclopedia of the Roman Empire, Matthew Bunson Infobase Publishing, 2009, σελ. 420
  3. Διονύσιος ο Βυζάντιος, Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού
  4. Περίπλους, ο πλοηγός του αρχαίου ναυτικού, Α.Ι. Τζαμτζής, Αρχαιολογία. 2011, 06, σελ. 8-10

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία