Περιβαλλοντική ακουστική

Η περιβαλλοντική ακουστική (environmental acoustics) αποτελεί κλάδο της ακουστικής, του οποίου το αντικείμενο μελέτης είναι οι επιπτώσεις του ήχου και των διαφόρων θορύβων στον άνθρωπο, καθώς επίσης και η αντιμετώπιση των επιπτώσεων αυτών στους χώρους εργασίας και διαμονής (σε πόλεις, δημόσιους δρόμους, εργοτάξια, βιομηχανίες, αεροδρόμια, κτλ).

Ο περιβαλλοντικός θόρυβος προκαλείται από οικιακές, μεταφορικές (κυκλοφοριακό), βιομηχανικές και κατασκευαστικές δραστηριότητες και αποτελεί ένα από τα βασικά περιβαλλοντικά προβλήματα και πηγή αυξανόμενων παραπόνων από το ευρύ κοινό.

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία