Γειτονιά (μαθηματικά)

μαθηματικά
(Ανακατεύθυνση από Περιοχή (μαθηματικά))

Στα μαθηματικά η γειτονιά ενός σημείου είναι μία από τις βασικές τοπολογικές έννοιες και χρησιμοποιείται για να τυποποιήσει την «εγγύτητα» άλλων σημείων προς αυτό.

Το επίπεδο χωρίο V είναι γειτονιά του σημείου p αν ένας (οσοδήποτε) μικρός δίσκος με κέντρο το p περιέχεται στο V.
Ένα τετράγωνο (χωρίο) δεν είναι γειτονιά καμίας των κορυφών του.

Συγκεκριμένα, η γειτονιά ή ανοιχτή περιοχή ακτίνας και κέντρου σε ένα μετρικό χώρο είναι το σύνολο των σημείων του χώρου που απέχουν από το απόσταση μικρότερη από :