Το περιρραντήριο (περί + ῥαίνειν) ήταν αρχαίο ελληνικό αγγείο που χρησίμευε στις λατρείες ως δεξαμενή αγιασμένου νερού. Ήταν κατασκευασμένο από λαξευτή πέτρα, μάρμαρο και σπανιότερα από ψημένο πηλό. Εξωτερικά ήταν διακοσμημένο με τρεις ή τέσσερις γυναικείες μορφές που το κρατούσαν, ενώ σπάνια το συναντάμε και με υψηλό πόδα. Έχει βρεθεί σε διάφορα ιερά. Δεν πρέπει να συγχέεται με το λουτήριο.

Πηγές Επεξεργασία

  • Wolfgang Schiering: Die griechischen Tongefässe. Gestalt, Bestimmung und Formenwandel. 2. Auflage. Mann, Berlin 1983, S. 154 ISBN 3-7861-1325-4