Περιφερειακή συσκευή ονομάζεται κάθε συσκευή που συνδέεται με ένα υπολογιστικό σύστημα, δεν αποτελεί μέρος αυτού και εξαρτάται περισσότερο ή λιγότερο από αυτό. Χρησιμοποιείται για την είσοδο και την έξοδο δεδομένων από και προς τον υπολογιστή.[1] Οι περιφερειακές συσκευές διευρύνουν τις δυνατότητες του συστήματος, αλλά δεν επηρεάζουν την επεξεργαστική ισχύ (π.χ. εκτυπωτές, σαρωτές, μικρόφωνα κλπ.).

Επισκόπηση Επεξεργασία

Δεν είναι πάντα απολύτως σαφές αν μια συσκευή συγκαταλέγεται στις περιφερειακές ή είναι μέρος του υπολογιστή. Μια κάρτα σύλληψης βίντεο σε έναν υπολογιστή δεν είναι μέρος αυτού αλλά βρίσκεται μέσα στο κουτί του. Ωστόσο αν κάτι μπορεί να θεωρηθεί περιφερειακή ή όχι συσκευή είναι περισσότερο θέμα ονοματολογίας και κατηγοριοποίησης, και δεν είναι σημαντικό ζήτημα.

Παραπομπές Επεξεργασία

  1. Laplante, Philip A. (21 Δεκεμβρίου 2000). Dictionary of Computer Science, Engineering and Technology. CRC Press. ISBN 978-0-8493-2691-2.