Άνοιγμα κυρίου μενού

Πρόσωπο που αναφέρεται στη Παλαιά Διαθήκη.

Φέρεται ως αξιωματούχος αυλικός του Φαραώ στο σπίτι του οποίου και είχε προσληφθεί και υπηρετούσε ο Ιωσήφ, ο αγαπημένος γιος του Ιακώβ.

  • Γένεση: Κεφ. 37:36 και Κεφ.39.

{{Ο Ιωσήφ ονειρεύτηκε ώς όνειρο ότι τα δεμάτια στάχυα των αδερφών του προσκύνησαν το δικό του δεμάτιο. Αυτό εξόργισε τους αδερφούς του και μαζί με άλλα θέλησαν να τον σκοτώσουν. Μα τον έριξαν σε ένα λάκο. Ο Ιούδας είπε ότι δεν θα ήταν σωστό αυτό κι έτσι τον πούλησαν σκλάβο σε Μαδιανίτες εμπόρους οι οποίοι πήγαιναν στην Αίγυπτο. Εκεί τον αγόρασε ο Ιερέας Πετεφρή. Τον Ιωσήφ σύμφωνα με τη Γέννεση τον παρέστεκε ο Θεός κι έτσι το σπίτι του Πετεφρή το βρήκε ευμάρεια η οποία εφαίνετο να εκπορεύεται από τον Ιωσήφ. Τον Ιωσήφ ο Πετεφρή τον έκανε αρχιεπιστάτη του και του έδωσε και τα κλειδιά της περιουσίας του. Η γυναίκα του Πετεφρή όμως θέλχθηκε από τον Ιωσήφ και προσπάθησε να τον αποπλανίσει αρκετές φορές. Ο Ιωσήφ όμως αρνήθηκε και προκάλεσε το θυμό αυτής, η οποία τον κατηγόρησε ότι προσπάθησε να τη βιάσει και έδειξε ως πειστήρια τμήμα από τα ρούχα του Ιωσήφ. Τότε ο Πετεφρή πιστεύοντας τη γυναίκα του, έριξε τον Ιωσήφ στη φυλακή. Εκεί ο Ιωσήφ ερμήνευσε δύο όνειρα από ευνομούμενους του Φαραώ που είχαν εκπέσει. Σύμφωνα με το πρώτο όνειρο, ο ένας θα εκτελούταν και ο άλλος θα ξαναλάμβανε το αξίωμά του (αρχιοινοχόος). Μόλις το άνέλαβε όμως ξέχασε τον Ιωσήφ. Μετά από πάροδο δύο ετών ο Φαραώ είδε ένα όνειρο το οποίο οι μάγοι του δεν μπορούσαν να το ερμηνεύσουν. Ο αρχιοινοχόος τότε θυμήθηκε τον Ιωσήφ και ο Φαραώ διέταξε να τον βγάλουν από τη φυλακή. Το όνειρο το ερμήνευσε ο Ιωσήφ και σύμφωνα με αυτό θα επέρχοντο στην Αίγυπτο 7 έτη αφθονίας τα οποία θα διαδέχονταν 7 έτη ανέχειας και ξηρασίας. ο Φαραώ έλαβε μέτρα για την αντιμετώπιση του κακού και παράλληλα διόρισε τον Ιωσήφ πρωθυπουργό (αμέσως ανώτερο μετά από τον ίδιο). Για να επανορθώσει το κακό που του είχε γίνει μνήστευσε τον Ιωσήφ με την κόρη του Πετεφρή. }}