Ο Πευκέτιος ήταν ένας από τους 50 γιους του βασιλιά της Αρκαδίας Λυκάονα και ιδρυτής αποικίας στην σημερινή Ιταλία.

Έζησε την εποχή του Κατακλυσμού του Δευκαλίωνα και ακολούθησε τον αδελφό του Οίνωτρο στην αποστολή για αναζήτηση γης για εποικισμό, μάλιστα σύμφωνα με τον Παυσανία ήταν η πρώτη αποστολή για εποικισμό και ίδρυση πόλεων σε βαρβαρικά εδάφη , εκτός Ελλάδας.[1] Το πρώτο μέρος που έφτασαν ήταν στην σημερινή Απουλία της Ιταλίας, ο Πευκέτιος εγκαταστάθηκε εκεί και όλη η περιοχή πήρε το όνομα του Πευκετία. Αργότερα βοήθησε και τα αδέλφια του 'Ιαπυς και Δαύνο να εποικίσουν άλλες περιοχές της Ιταλικής χερσονήσου.

ΠηγέςΕπεξεργασία

  • Πατριδογνωσία, ένθετο εφημερίδας Έθνος της Κυριακής, τεύχος 84 Κυριακής 21 Σεπτεμβρίου 2003.
  1. [5] Οἴνωτρος δὲ ὁ τῶν παίδων νεώτατος Λυκάονι ἀρσένων Νύκτιμον τὸν ἀδελφὸν χρήματα καὶ ἄνδρας αἰτήσας ἐπεραιώθη ναυσὶν ἐς Ἰταλίαν, καὶ ἡ Οἰνωτρία χώρα τὸ ὄνομα ἔσχεν ἀπὸ Οἰνώτρου βασιλεύοντος. οὗτος ἐκ τῆς Ἑλλάδος ἐς ἀποικίαν στόλος πρῶτος ἐστάλη: ἀναριθμουμένῳ δὲ ἐς τὸ ἀκριβέστατον οὐδὲ ἐκ τῶν βαρβάρων οὐδένες πρότερον ἢ Οἴνωτρος ἀφίκοντο ἐς τὴν ἀλλοδαπήν. Παυσανία Αρκαδικά