Το Πικηνόν ή η Πικεντίνη (λατ. Picenum) ήταν μία περιοχή της Αρχαίας Ρωμαϊκής Ιταλίας. Το Πικηνόν ήταν η πατρίδα φημισμένων ανδρών όπως ο Πομπήιος ο Μέγας και ο πατέρας του Πομπήιος Στράβων. Βρίσκεται στη σημερινή περιοχή των Μάρκε στη σύγχρονη Ιταλία.

Χάρτης της Regio V Picenum.