Αν και ακούγεται περίεργο πώς είναι δυνατόν να υπάρχει πλοίο χωρίς εκτόπισμα εντούτοις ο όρος πλοίο άνευ εκτοπίσματος (non displacement craft) χαρακτηρίζει τον τύπο εκείνο των πλοίων που κατά την επιχειρησιακή τους ταχύτητα παρουσιάζουν σχεδόν μηδενικό εκτόπισμα, και τούτο διότι κινούνται υπέρ της επιφάνειας της θαλάσσης.

Στη κατηγορία αυτή υπάγονται τα υδροπτέρυγα (Hydrofoils) και τα αερόστρωμνα (Hovercrafts) πλοία.