Πλοίο υπό ναυπήγηση ή σκάφος υπό ναυπήγηση χαρακτηρίζεται οποιοδήποτε πλοίο που βρίσκεται στο στάδιο ναυπήγησής του.

Εξαιρετικά για την περίπτωση αυτή αν, και στο στάδιο αυτό, στερείται των προϋποθέσεων της εννοίας του πλοίου, εξομοιώνεται κατά κάποια άποψη προς το πλοίο και μπορεί να γίνει εγγραφή του σε νηολόγιο. Αυτό έχει περαιτέρω δικαιώματα εκχώρησης δανείου και άλλων εμπορικών πράξεων.

Η εξαίρεση αυτή δεν αφορά όμως πλοιάρια και γενικά κάθε είδους πλωτά ναυπηγήματα τα οποία και δεν νηολογούνται κατά το στάδιο της ναυπήγησής των.