Πνευματική διαμεσότης

Ο όρος Πνευματική Διαμεσότητα ή Πνευματιστική διαμεσότητα σημαίνει το σύνολο εκείνο των πράξεων, τελετών, αλλά και των συναφών ιδεών με τις οποίες, υφίσταται η πεποίθηση, ότι μπορεί κάποιος άνθρωπος να μεσολαβήσει και να αποτελέσει ο ίδιος, το μέσον (Medium) επικοινωνίας (communication) μεταξύ των ανθρώπων και του κόσμου των πνευμάτων (Spirit world).

Συγχρόνως όμως υπάρχει και η πεποίθηση πως αυτά τα συγκεκριμένα άτομα («μέντιουμ») διακατέχονται από κάποιο πνεύμα ή ελέγχονται σε σημαντικό βαθμό από αυτά, γεγονός που δικαιολογεί τη δυνατότητα της διαμεσότητας. Δεν θα πρέπει όμως εδώ να συγχέεται η έννοια της Δαιμονοληψίας