Πολίαρχος

αξιωματούχος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας

Ο Πολίαρχος ή έπαρχος της πόλεως (praefectus urbi) ήταν ανώτερος διοικητικός υπάλληλος στη Ρώμη, επιλεγμένος από τον αυτοκράτορα με ύψιστη εξουσία στη δημοτική διοίκηση. Όταν το αγορανομικό αξίωμα άρχισε να χάνει τη μεγάλη σημασία του, τα καθήκοντα αυτά μεταβιβάστηκαν στον πολίαρχο ο οποίος δίκαζε μικρά αδικήματα και επέβαλε ποινές που ήταν συνήθως το πρόστιμο και η μαστίγωση.

Σε άλλες περιόδους, μπορούσε να ασκεί την εξουσία των ύπατων διοικητών των επαρχιών όταν αυτοί έλειπαν από την Ρώμη, κάτι που συνέβαινε συχνά σε καιρό πολέμου.