Ένας αυτοκράτορας είναι ένας Μονάρχης, και συνήθως η κυρίαρχη εξουσία μιας Αυτοκρατορίας ή άλλου είδους αυτοκρατορικής σφαίρας. Οι αυτοκράτορες γενικά αναγνωρίζονται ως η υψηλότερη μοναρχική τιμή και αξία, ξεπερνώντας τους βασιλιάδες. Στην Ευρώπη, ο τίτλος του Αυτοκράτορα χρησιμοποιείται από τον Μεσαίωνα, που θεωρείται εκείνη την εποχή ισότιμος ή σχεδόν ίσος με την αξιοπρέπεια του Πάπα λόγω της θέσης του τελευταίου ως ορατού αρχηγού της Εκκλησίας και πνευματικού ηγέτη του Καθολικού τμήματος της Δυτικής Ευρώπης.

Ο Οκταβιανός Αύγουστος, ο πρώτος αυτοκράτορας της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

Παραπομπές Επεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία