Πολιάδα ή Πολιάτις ή Πολιάς ή Πολίτις ονομαζόταν η προστάτιδα θεά των αρχαίων πόλεων και ιδιαίτερα η θεά Αθηνά που την θεωρούσαν προστάτιδα των ακροπόλεων. Από τα γνωστότερα ήταν το Ιερό της Πολιάδος Αθηνάς στην ακρόπολη των Αθηνών.

ΠηγέςΕπεξεργασία

  • Ιστορία των Ελλήνων, εκδόσεις Δομή