Πολιτείες και ενωσιακές επικράτειες της Ινδίας

κατάλογος εγχειρήματος Wikimedia

Η Ινδία αποτελεί ομοσπονδιακό κράτος. Η Ινδία διαιρείται σε 28 πολιτείες και 9 ενωσιακές επικράτειες σε ένα σύνολο 37 οντοτήτων. Οι πολιτείες και ενωσιακές επικράτειες χωρίζονται σε επαρχίες και άλλες διοικητικές μονάδες χαμηλότερου επιπέδου, όπως τα τεχσίλ.

Χάρτης των πολιτειών της Ινδίας το 1951

Ευθύνες και εξουσίεςΕπεξεργασία

Το Σύνταγμα της Ινδίας περιγράφει τις εκτελεστικές, νομοθετικές και άλλες εξουσίες που μπορεί να ασκήσει μια πολιτεία.[1]

ΙστορίαΕπεξεργασία

Πριν το 1947Επεξεργασία

Η ινδική υποήπειρος έχει κυβερνηθεί από διάφορες κρατικές οντότητες στον διάβα της ιστορίας της. Καθεμία από αυτές καθιέρωσε τις δικές της διοικητικές μονάδες.[2][3][4][5][6][7][8][9][10][11] Στην εποχή της Βρετανικής Ινδίας, η Ινδία διαιρούταν σε επαρχίες (επίσης γνωστές ως προεδρείες) και πριγκιπάτα. Οι επαρχίες βρίσκονταν υπό την άμεση διακυβέρνηση των Βρετανών, ενώ τα πριγκιπάτα κυβερνώνταν από ένα πρίγκιπα ή ραγιά πιστό προς τη Βρετανική Αυτοκρατορία. Οι πρίγκιπες είχαν ντε φάκτο κυριαρχία για τις περιοχές που διοικούσαν.

1947–1950Επεξεργασία

Στα τέσσερα πρώτα χρόνια της ανεξάρτητης Ινδίας (1947-1950), οι επικράτειες των πριγκιπάτων ενσωματώθηκαν πολιτικά στην Ινδική Ένωση. Τα περισσότερα πριγκιπάτα ενσωματώθηκαν σε υπάρχουσες επαρχίες. Μερικά αναδιοργανώθηκαν σε νέες επαρχίες, όπως η Ρατζπουτάνα, το Χιμάτσαλ Πραντές, η Μαντία Μπαράτ και η Βίντια Πραντές, τα οποία αποτελούνταν από επικράτειες διάφορων πρώην πριγκιπάτων. Λίγα πριγκιπάτα έγιναν ξεχωριστές επαρχίες, όπως τα πριγκιπάτα Μαϊσόρ, Χαϊντεραμπάντ, Μποπάλ και Μπιλασπούρ. Το νέο Σύνταγμα της Ινδίας με ισχύ από τις 26 Ιανουαρίου 1950 μετέτρεψε την Ινδία σε κυρίαρχη λαϊκή δημοκρατία. Η νέα δημοκρατία μετετράπη σε "Ένωση Πολιτειών".[12] Το σύνταγμα του 1950 διέκρινε τρεις κύριες κατηγορίες πολιτειών:

 • Πολιτείες κατηγορίας Α: Οι επαρχίες της Βρετανικής Ινδίας που διέθεταν ξεχωριστό κυβερνήτη. Αυτές οι νέες πολιτείες κυβερνούταν από εκλεγμένο κυβερνήτη και νομοθετικό σώμα. Οι εννέα πολιτείες κατηγορίας Α ήταν οι εξής: Άσαμ, Μπιχάρ, Βομβάη, Μάντια Πραντές (τέως γνωστή με την ονομασία Κεντρικές Επαρχίες και Μπεράρ), Μαντράς, Ορίσσα, Παντζάμπ (τέως Ανατολικό Παντζάμπ), Ούταρ Πραντές (τέως Δυτικές Επαρχίες) και Δυτική Βεγγάλη (αποτελούσε μέρος της διχοτομημένης, ανάμεσα στο Πακιστάν και την Ινδία, επαρχίας της Βεγγάλης).
 • Πολιτείες κατηγορίας Β: Πολιτείες που αποτελούνταν από ένα πριγκιπάτο ή ομάδες πριγκιπάτων. Αυτές οι πολιτείες κυβερνούνταν από έναν ρατζπραμούχ, ο οποίος συνήθως ήταν κυβερνήτης ενός πριγκιπάτου, ενώ διέθεταν εκλεγμένο κοινοβούλιο. Ο ρατζπραμούχ διοριζόταν από τον πρόεδρο της Ινδίας. Οι πολιτείες κατηγορίας Β ήταν οι εξής: Χαϊντεραμπάντ, Τζαμού και Κασμίρ, Μάντια Μπαράτ, Μαϊσόρ, Πατιάλα και Ένωση Κρατών του Ανατολικού Παντζάμπ, Ρατζαστάν, Σαουράστρα και Τραβανκόρ-Κοτσίν.
 • Πολιτείες κατηγορίας Γ: Σε αυτή τη κατηγορία συμπεριλαμβάνονται οι πολιτείες που συγκροτήθηκαν από εδάφη επαρχιών που κυβερνούνταν από ανώτερο επίτροπο καθώς και εδάφη από μερικά πριγκιπάτα. Αυτές οι πολιτείες κυβερνούνταν από ανώτερο επίτροπο που διόριζε ο πρόεδρος της Ινδίας. Οι πολιτείες κατηγορίας Γ ήταν οι εξής: Ατζμέρ, Μποπάλ, Μπιλασπούρ, Κουργκ, Δελχί, Χιματσάλ Πραντές, Κατσχ, Μανιπούρ, Τρίπουρα και Βίντια Πραντές.
 • Η μόνη πολιτεία κατηγορίας Δ ήταν οι νήσοι Ανταμάν και Νικομπάρ. Διοικούνταν από κυβερνήτη που διόριζε η κεντρική κυβέρνηση.

Αναδιοργάνωση των πολιτειών (1951–1956)Επεξεργασία

Η ενωσιακή επικράτεια του Πουντουτσέρι δημιουργήθηκε το 1954, ως αποτέλεσμα της συνένωσης των πρώην γαλλικών θυλάκων Πουντουτσέρι, Καραϊκάλ, Γιάναμ και Μαχέ.[13] Η Στις 1 Οκτωβρίου 1953, δημιουργήθηκε η πολιτεία Άντρα με την απόσπαση βόρειων επαρχιών της πολιτείες Μαντράς.[14]

Ο Νόμος Αναδιοργάνωσης των Πολιτειών του 1956 επαναχάραξε τα σύνορα με βάση τα γλωσσικά όρια και δημιουργήθηκαν πολλές νέες πολιτείες.[15] Ως άμεσο αποτέλεσμα του νόμου, η πολιτεία Μαντράς συρρικνώθηκε καθώς αρκετά εδάφη μεταφέρθηκαν σε νέες πολιτείες, ενώ τα σύνορα άλλων πολιτειών μεταβλήθηκαν προς ένα βαθμό. Συγκεκριμένα:

 • Οι πολιτείες Μαντράς και Χαϊντεραμπάντ διασπάστηκαν σε διάφορες πολιτείες. Επίσης, η πολιτεία Μαντράς προσάρτησε τα εδάφη της πρώην πολιτείας Τραβανκόρ-Κοτσίν και την επαρχία Κανγιακουμάρι.
 • Η επαρχία Μαλαμπάρ και το ταλούκ Κασαραγκόντ της επαρχίας Νότια Καμάρα ενοποιήθηκαν για να σχηματίσουν την πολιτεία Κεράλα. Σκοπός αυτών των προσαρτήσεων ήταν να ενσωματωθούν οι επαρχίες όπου η κύρια γλώσσα ήταν τα Μαλαγιαλάμ.
 • Η πολιτεία Μαϊσόρ αναδιοργανώθηκε με την προσάρτηση των επαρχιών Μπελάρι και Νότιας Καμάρας (εκτός από το ταλούκ Κασαραγκόντ) και του ταλούκ Κολλεγκάλ της επαρχίας Κοϊμπατόρ. Επίσης, στην ίδια πολιτεία προσαρτήθηκαν οι επαρχίες Μπελγκαούμ, Μπιτζαπούρ, Νότια Καμάρα και Νταρβάντ από την πολιτεία της Βομβάης. Ακόμη, η πολιτεία Κουργκ και οι επαρχίες Ραϊτσούρ και Γκουλμπάργκα της πολιτείας Χαϊντεραμπάντ επίσης προσαρτήθηκαν στην πολιτεία Μαϊσόρ. Σκοπός αυτών των προσαρτήσεων ήταν να ενσωματωθούν οι επαρχίες όπου η κύρια γλώσσα ήταν τα Κανάντα.
 • Η πολιτεία Βομβάης διευρύνθηκε με την προσάρτηση των πολιτειών Σαουράστρα και Κατσχ. Επίσης, προσαρτήθηκαν ορισμένες επαρχίες από την πολιτεία Μάντια Πραντές και η περιοχή Μαραθβάντα της πολιτείας Χαϊντεραμπάντ. Σκοπός αυτών των προσαρτήσεων ήταν να ενσωματωθούν οι επαρχίες όπου η κύρια γλώσσα ήταν τα Μαράτι.
 • Οι πολιτείες Ρατζαστάν και Παντζάμπ διευρύνθηκαν με την προσάρτηση εδαφών από τις πολιτείες Ατζμέρ (η οποία καταργήθηκε) και Πατιάλα και Ένωση Κρατών του Ανατολικού Παντζάμπ αντίστοιχα.
 • Ορισμένες περιοχές της πολιτείας Μπιχάρ μεταφέρθηκαν στην Δυτική Βεγγάλη.

Μετά το 1956Επεξεργασία

Σύμφωνα με το Νόμο Αναδιοργάνωσης της Βομβάης, η πολιτεία της Βομβάης διχοτομήθηκε στις πολιτείες Γκουτζαράτ και Μαχαράστρα στις 1 Μαΐου 1960.[16] Στις 1 Δεκεμβρίου 1963 δημιουργήθηκε η νέα πολιτεία Ναγκαλάντ.[17] Ο Νόμος Αναδιοργάνωσης του Παντζάμπ του 1966 τριχοτόμησε την πολιτεία Παντζάμπ. Στις 1 Νοεμβρίου του ίδιου έτους δημιουργήθηκε η πολιτεία Χαρυάνα και οι βόρειες επαρχίες του Παντζάμπ μεταφέρθηκαν στο Χιμάτσαλ Πραντές.[18] Ο νόμος όρισε το Τσαντίγκαρ ως ενωσιακή επικράτεια και πρωτεύουσα των πολιτειών Παντζάμπ και Χαρυάνα.[19][20]

Η πολιτεία Μαντράς μετονομάστηκε σε Ταμίλ Ναντού το 1968. Οι βορειοανατολικές πολιτείες Μανιπούρ, Μεγκαλάγια και Τρίπουρα αποσπάστηκαν από το Άσαμ στις 21 Ιανουαρίου 1972.[21] Ένα χρόνο αργότερα, η πολιτεία Μαϊσόρ μετονομάστηκε σε Καρνάτακα. Στις 16 Μαΐου 1975 το Σίκκιμ έγινε η 22η πολιτεία της Ινδικής Ένωσης μετά από δημοψήφισμα στο έως τότε ανεξάρτητο κράτος.[22] Στις 20 Φεβρουαρίου 1987, το Αρουνάτσαλ Πραντές και το Μιζόραμ έγιναν πολιτείες. Η Γκόα αναβαθμίστηκε σε πολιτεία στις 30 Μαΐου του ίδιου έτους. Οι βόρειοι θύλακες της Γκόας (Νταμάν και Ντίου, Ντάντρα και Ναγκάρ Χαβελί) έγιναν ξεχωριστές ενωσιακές επικράτειες.[23]

Τον Νοέμβριο του 2000 δημιουργήθηκαν οι εξής πολιτείες:

 • Τσατισγκάρ, με την απόσπαση 16 ανατολικών επαρχιών από το Μάντια Πραντές[24].
 • Ουταραντσάλ[25], με την απόσπαση βόρειων επαρχιών από το Ούταρ Πραντές (μετονομάστηκε σε Ουταρχάντ το 2007[26])
 • Τζαρχάντ, με την απόσπαση νότιων επαρχιών του Μπιχάρ.[27]

Η Ορίσσα μετονομάστηκε σε Οντίσα το 2011, ωστόσο η παλαιότερη ονομασία παραμένει δημοφιλής, ιδιαίτερα εκτός της Ινδίας. Στις 2 Ιουνίου, η πολιτεία Τελανγκάνα δημιουργήθηκε με την απόσπαση 10 βόρειων επαρχιών του βορειοδυτικού Άντρα Πραντές. Το 2016 οι 10 επαρχίες καταργήθηκαν και δημιουργήθηκαν αρκετές νέες, σε αναλογία και με την έκταση της πολιτείας.[28][29]

Στις 5 Αυγούστου 2019, η Ράτζια Σάμπα (Βουλή των Πολιτειών) ενέκρινε τον Νόμο Αναδιοργάνωσης του Τζαμού και Κασμίρ. Στις 6 Αυγούστου 2019 η Λοκ Σάμπα ενέκρινε και αυτή το νόμο. Σύμφωνα με το νόμο, η πολιτεία Τζαμού και Κασμίρ θα διαλυθεί και τα εδάφη της θα ενσωματωθούν στις νέες ενωσιακές επικράτειες Τζαμού και Κασμίρ και Λαντάχ[30].

Τρέχουσες προτάσειςΕπεξεργασία

ΚατάλογοςΕπεξεργασία

ΠολιτείεςΕπεξεργασία

Πολιτεία Κωδικός ISO Κωδικός πινακίδων αυτοκινήτων Ζώνη Πρωτεύουσα Μεγαλύτερη πόλη Ημερομηνία δημιουργίας Πληθυσμός[31] Έκταση (χλμ2) Επίσημες γλώσσες[32] Πρόσθετες επίσημες γλώσσες[32]
Άντρα Πραντές IN-AP AP Νότια Χαϊντεραμπάντ (ντε γιούρε)

Αμαραβάτι (ντε φάκτο) Note 1[33][34]

Βισαχαπατνάμ 1 Οκτωβρίου 1953 49.506.799 160.205 Τελούγκου
Αρουνάτσαλ Πραντές IN-AR AR Βορειοανατολική Ιταναγκάρ 20 Φεβρουαρίου 1987 1.383.727 83.743 Αγγλικά
Άσαμ IN-AS AS Βορειοανατολική Ντισπούρ Γκαουχάτι 26 Ιανουαρίου 1950 31.205.576 78.550 Ασσαμέζικα Βεγγαλικά
Γκόα IN-GA GA Δυτική Πανατζί Βάσκο ντα Γκάμα 30 Μαΐου 1987 1.458.545 3.702 Κονκάνι Μαράτι
Γκουτζαράτ IN-GJ GJ Δυτική Γκαντιναγκάρ Αχμενταμπάντ 1 Μαΐου 1960 60.439.692 196.024 Γκουτζαράτι
Δυτική Βεγγάλη IN-WB WB Ανατολική Καλκούτα 26 Ιανουαρίου 1950 91.276.115 88.752 Βεγγαλικά, Νεπαλικά[α] Χίντι, Ούρντου, Σαντάλι, Όντια και Παντζάμπι
Καρνάτακα IN-KA KA Νότια Μπανγκαλόρ 1 Νοεμβρίου 1956 61.095.297 191.791 Κανάντα Αγγλικά
Κεράλα IN-KL KL Νότια Θιρουβανανθαπουράμ Κότσι 1 Νοεμβρίου 1956 33.406.061 38.863 Μαλαγιαλάμ Αγγλικά
Μανιπούρ IN-MN MN Βορειοανατολική Ιμφάλ 21 Ιανουαρίου 1972 2.855.794 22.347 Μεϊτέι Αγγλικά
Μάντια Πραντές IN-MP MP Κεντρική Μποπάλ Ιντόρ 1 Νοεμβρίου 1956 72.626.809 308.252 Χίντι
Μαχαράστρα IN-MH MH Δυτική Μουμπάι (καλοκαιρινή)

Ναγκπούρ (χειμερινή)[35]

Mumbai 1 Μαΐου 1960 112.374.333 307.713 Μαράτι
Μεγκαλάγια IN-ML ML Βορειοανατολική Σιλόνγκ 21 Ιανουαρίου 1972 2.966.889 22.720 Αγγλικά Χάσι[β]
Μιζόραμ IN-MZ MZ Βορειοανατολική Αιζάουλ 20 Φεβρουαρίου 1987 1.097.206 21.081 Αγγλικά, Χίντι, Μίζο
Μπιχάρ IN-BR BR Ανατολική Πάτνα 26 Ιανουαρίου 1950 104.099.452 94.163 Χίντι Ούρντου
Ναγκαλάντ IN-NL NL Βορειοανατολική Κοχίμα Ντιμαπούρ 1 Δεκεμβρίου 1963 1.978.502 16.579 Αγγλικά
Οντίσα IN-OR OD Ανατολική Μπουμπάνεσβαρ 26 Ιανουαρίου 1950 41.974.218 155.820 Όντια
Ουταράχαντ IN-UT UK Κεντρική ΝτέχραντουνNote 3 9 Νοεμβρίου 2000 10.086.292 53.483 Χίντι Σανσκριτικά[36]
Ούταρ Πραντές IN-UP UP Κεντρική Λάκναου Κανπούρ 26 Ιανουαρίου 1950 199.812.341 243.286 Χίντι Ούρντου
Παντζάμπ IN-PB PB Βόρεια Τσαντίγκαρ Λουντιάνα 1 Νοεμβρίου 1966 27.743.338 50.362 Παντζάμπι
Ρατζαστάν IN-RJ RJ Βόρεια Τζαϊπούρ 1 Νοεμβρίου 1956 68.548.437 342.269 Χίντι Αγγλικά
Σίκκιμ IN-SK SK Βορειοανατολική Γκανγκτόκ 16 Μαΐου 1975 610.577 7.096 Αγγλικά Μπούτια, Γκουρούνγκ, Λέπτσα, Λίμπου, Μανγκάρ, Μούχια, Νεβάρι, Ράι, Σέρπα, Ταμάνγκ
Ταμίλ Ναντού IN-TN TN Νότια Τσενάι 26 Ιανουαρίου 1950 72.147.030 130.058 Ταμίλ Αγγλικά
Τελανγκάνα IN-TG TS Νότια ΧαϊντεραμπάντNote 1 2 Ιουνίου 2014 35.193.978[37] 114.840[37] Τελούγκου, Ούρντου[38]
Τζαρχάντ IN-JH JH Ανατολική Ράντσι Τζαμσεντπούρ 15 Νοεμβρίου 2000 32.988.134 74.677 Χίντι Ούρντου[39] και άλλες
Τρίπουρα IN-TR TR Βορειοανατολική Αγκαρτάλα 21 Ιανουαρίου 1972 3.673.917 10.492 Βεγγαλικά, Κοκμπορόκ, Αγγλικά
Τσατίσγκαρ IN-CT CG Κεντρική Ραϊπούρ 1 Νοεμβρίου 2000 25.545.198 135.194 Χίντι
Χαρυάνα IN-HR HR Βόρεια Τσαντιγκάρ Φαρινταμπάντ 1 Νοεμβρίου 1966 25.351.462 44.212 Χίντι Παντζάμπι[40][41]
Χιμάτσαλ Πραντές IN-HP HP Βόρεια Σίμλα (καλοκαιρινή)

Νταραμσάλα (χειμερινή)

Σίμλα 25 Ιανουαρίου 1971 6.864.602 55.673 Χίντι Αγγλικά
 • ^Note 1 Στις 2 Ιουνίου 2014, το Άντρα Πραντές διχοτομήθηκε: 10 βόρειες επαρχίες αποσπάστηκαν, σχηματίζοντας την νέα πολιτεία Τελανγκάνα, ενώ το μεγαλύτερο μέρος της πολιτείας παρέμεινε στην πολιτεία Άντρα Πραντές.[42][43][44] Το Χαϊντεραμπάντ, το οποίο βρίσκεται εντός των συνόρων της Τελανγκάνα, είναι η πρωτεύουσα των δύο πολιτειών για μια περίοδο που δεν θα ξεπερνάει τα δέκα χρόνια.[45] Στις αρχές του 2017, οι αρχές και το κοινοβούλιο του Άντρα Πραντές μετακινήθηκαν σε προσωρινές εγκαταστάσεις στην υπό κατασκευή νέα πρωτεύουσα Αμαραβάτι.[33]
 • ^Note 2 Η έκταση του Τζαμού και Κασμίρ είναι 222.236 τ.χλμ. σύμφωνα με ινδικές διεκδικήσεις. Η Ινδία έχει υπό την κατοχή της 101.387 τ.χλμ. Το υπόλοιπο της περιοχής διοικείται από το Πακιστάν.
 • ^Note 3 Το Ντεχραντούν είναι προσωρινή πρωτεύουσα. Το Γκαϊρσάιν έχει οριστεί να αποτελέσει μόνιμη πρωτεύουσα στο μέλλον.

Ενωσιακές επικράτειεςΕπεξεργασία

Ενωσιακή επικράτεια Κωδικός ISO Κωδικός πινακίδων αυτοκινήτων Πρωτεύουσα Μεγαλύτερη πόλη Πληθυσμός[31] Έκταση(χλμ2) Επίσημες γλώσσες[32] Πρόσθετες επίσημες γλώσσες[32]
Δελχί IN-DL DL Νέο Δελχί [γ] 16.787.941 1.490 Χίντι Παντζάμπι, Ούρντου[46]
Λακσαντγουίπ IN-LD LD Καβαράττι 64.473 32 Αγγλικά Μαλαγιαλάμ
Λαντάχ (προτεινόμενη) Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα Λεχ 290.492 59.146 Λαντάχι Μπάλτι
Νήσοι Ανταμάν και Νικομπάρ IN-AN AN Πορτ Μπλαιρ 380.581 8.249 Χίντι, Αγγλικά
Νταμάν και Ντίου IN-DD DD Νταμάν 243,247 112 Αγγλικά, Γκουτζαρατικά, Χίντι, Κονκάνι[δ]
Ντάντρα και Ναγκάρ Χαβελί IN-DN DN Σιλβάσσα 343.709 491 Γκουτζαρατικά, Χίντι Μαράτι
Πουντουτσέρι IN-PY PY Πουντουτσέρι 1.247.953 492 Αγγλικά,[47] Ταμίλ Μαλαγιαλάμ, Τελούγκου
Τζαμού και Κασμίρ (προτεινόμενη) IN-JK JK Σρίναγκαρ (θερινή)
Τζαμού (χειμερινή)
Σρίναγκαρ 12.541.302 163.090 Ούρντου Ντόγκρι, Κασμίρι
Τσαντίγκαρ IN-CH CH Τσαντίγκαρ [ε] 1.055.450 114 Αγγλικά


Καταργημένες πολιτείεςΕπεξεργασία

Χάρτης Όνομα πολιτείας Πρωτεύουσα Έτη Διάδοχες πολιτείες
  Μάντια Μπαράτ Γκουάλιορ (χειμερινή)

Ιντόρ (καλοκαιρινή)

1947–1956 Μάντια Πραντές
Ένωση Ανατολικών Πολιτειών Ραϊπούρ 1947–1948 Μπιχάρ, Οντίσα, Μάντια Πραντές
  Πολιτεία Μαντράς Μαντράς 1950–1969 Πολιτεία Άντρα, Ταμίλ Ναντού και Καρνάτακα
  Πολιτεία Μαϊσόρ Μαϊσόρ 1947–1973 Καρνάτακα
  Πατιάλα και Ένωση Κρατών του Ανατολικού Παντζάμπ Πατιάλα 1948–1956 Παντζάμπ
  Πολιτεία της Βομβάης Βομβάη 1947–1960 Μαχαράστρα, Γκουτζαράτ
  Πολιτεία Μποπάλ Μποπάλ 1949–1956 Μάντια Πραντές
  Σαουράστρα Ρατζκότ 1948–1956 Πολιτεία της Βομβάης
  Πολιτεία Κουργκ Μαντικέρι 1950–1956 Πολιτεία Μαϊσόρ
  Τραβανκόρ-Κοτσίν Τρίβαντραμ 1949–1956 Κεράλα, Πολιτεία Μαντράς
  Πολιτεία Χαϊντεραμπάντ Χαϊντεραμπάντ 1948–1956 Άντρα Πραντές, Τελανγκάνα (από το 2014). Τμήματα παραχωρήθηκαν στην πολιτεία Μαχαράστρα, ενώ οι επαρχίες που παραχωρήθηκαν στην πολιτεία Καρνάτακα είναι οι βόρειες επαρχίες της πολιτείας.
  Βίντια Πραντές Ρέβα 1948–1956 Μάντια Πραντές
  Πολιτεία Κατσχ Μπουτς 1947–1956 Πολιτεία της Βομβάης
  Πολιτεία Μπιλασπούρ Μπιλασπούρ 1948–1954 Χιμάτσαλ Πραντές
  Πολιτεία Κουτς Μπιχάρ Κουτς Μπιχάρ 1949 Δυτική Βεγγάλη
  Πολιτεία Ατζμέρ Ατζμέρ 1947–1956 Ρατζαστάν

ΣημειώσειςΕπεξεργασία

 1. Τα Βεγγαλικά είναι η κύρια γλώσσα της κυβέρνησης της πολιτείας. Τα νεπαλικά έχουν επίσημο καθεστώς μαζί με τα βεγγαλικά στις περιοχές Νταρτζιλίνγκ και Κουρσεόνγκ της επαρχίας Νταρτζιλίνγκ.
 2. η γλώσσα Χάσι είναι πρόσθετη επίσημη γλώσσα για όλους τους σκοπούς, σε όλες τις διοικητικές βαθμίδες των επαρχιών των λόφων Χάσι-Τζαϊντία.
 3. Το Δελχί είναι πόλη και ενωσιακή επικράτεια.
 4. Έχει ανακοινωθεί ότι η επικοινωνία με το κέντρο/πολιτείες μπορεί να γίνει μόνο στα Χίντι και Αγγλικά, τις δύο επίσημες γλώσσες της κεντρικής κυβέρνησης.
 5. Το Τσαντίγκαρ είναι πόλη και ενωσιακή επικράτεια.

ΠαραπομπέςΕπεξεργασία

 1. "Article 73 broadly stated, provides that the executive power of the Union shall extend to the matters with respect to which Parliament has power to make laws. Article 162 similarly provides that the executive power of a State shall extend to the matters with respect to which the Legislature of a State has power to make laws. The Supreme Court has reiterated this position when it ruled in the Ramanaiah case that the executive power of the Union or of the State broadly speaking, is coextensive and coterminous with its respective legislative power." Territoriality of executive powers of states in India, Balwant Singh Malik, Constitutional Law, 1998
 2. Krishna Reddy (2003). Indian History. New Delhi: Tata McGraw Hill. ISBN 978-0-07-048369-9. 
 3. Ramesh Chandra Majumdar (1977). Ancient India. Motilal Banarsidass Publishers. ISBN 978-81-208-0436-4. 
 4. Romila Thapar (1966). A History of India: Part 1. 
 5. G. Bongard-Levin. A History of India: Volume 1. 
 6. «Gupta Dynasty – MSN Encarta». Gupta Dynasty – MSN Encarta. http://encarta.msn.com/encyclopedia_761571624/gupta_dynasty.html.  Αρχειοθετήθηκε 2009-10-29 στο Wayback Machine.
 7. «India – Historical Setting – The Classical Age – Gupta and Harsha». Historymedren.about.com. 2 Νοεμβρίου 2009. Ανακτήθηκε στις 16 Μαΐου 2010. 
 8. Nilakanta Sastri, K.A. (2002) [1955]. A history of South India from prehistoric times to the fall of Vijayanagar. New Delhi: Indian Branch, Oxford University Press. σελ. 239. ISBN 978-0-19-560686-7. 
 9. Chandra, Satish. Medieval India: From Sultanate To The Mughals. σελ. 202. 
 10. «Regional states, c. 1700–1850». Encyclopædia Britannica, Inc. 
 11. Grewal, J. S. (1990). «Chapter 6: The Sikh empire (1799–1849)». The Sikh empire (1799–1849). The New Cambridge History of India. The Sikhs of the Punjab. Cambridge University Press. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 16 Φεβρουαρίου 2012. Ανακτήθηκε στις 3 Μαΐου 2019. 
 12. «Article 1». Constitution of India. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 2 Απριλίου 2012. 
 13. «Reorganisation of states» (PDF). Economic Weekly. Ανακτήθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2015. 
 14. «Map of Madras Presidency in 1909». 28 Μαρτίου 2011. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 24 Φεβρουαρίου 2021. Ανακτήθηκε στις 15 Οκτωβρίου 2013. 
 15. «Article 1». Constitution of India. Law Ministry, GOI. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 2 Απριλίου 2012. Ανακτήθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2015. 
 16. J.C. Aggarwal, S.P. Agrawal (1995). Uttarakhand: Past, Present, and Future. New DElhi: Concept Publishing. σελίδες 89–90. 
 17. «Nagaland History & Geography-Source». india.gov.in. Ανακτήθηκε στις 17 Ιουνίου 2013. 
 18. «Himachal Pradesh Tenth Five Year Plan» (PDF). Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο (PDF) στις 13 Μαΐου 2014. Ανακτήθηκε στις 17 Ιουνίου 2013. 
 19. «The Punjab Reorganisation Act 1966» (PDF). india.gov.in. Ανακτήθηκε στις 17 Ιουνίου 2013. 
 20. «State map of India». Travel India guide. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 1 Ιουνίου 2013. Ανακτήθηκε στις 17 Ιουνίου 2013. 
 21. «Snapshot of North Eastern States» (PDF). thaibicindia.in. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο (PDF) στις 22 Δεκεμβρίου 2009. Ανακτήθηκε στις 17 Φεβρουαρίου 2016. 
 22. «About Sikkim». Official website of the Government of Sikkim. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 25 Μαΐου 2009. Ανακτήθηκε στις 15 Ιουνίου 2009. 
 23. «Goa Chronology». goaonline.in. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 21 Ιουλίου 2011. Ανακτήθηκε στις 17 Φεβρουαρίου 2016. 
 24. «Chhattisgarh state – History». Cg.gov.in. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 4 Ιουλίου 2010. Ανακτήθηκε στις 17 Ιουνίου 2013. 
 25. «About Us: Uttarakhand Government Portal, India». Uk.gov.in. 9 Νοεμβρίου 2000. Ανακτήθηκε στις 17 Ιουνίου 2013. 
 26. Chopra, Jasi Kiran (2 Ιανουαρίου 2007). «Uttaranchal is Uttarakhand, BJP cries foul». Times of India. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 10 Μαΐου 2013. Ανακτήθηκε στις 22 Ιανουαρίου 2013. 
 27. «Official Website of Government of Jharkhand». Jharkhand.gov.in. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 21 Ιουνίου 2013. Ανακτήθηκε στις 17 Ιουνίου 2013. 
 28. «The Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014» (PDF). Ministry of law and justice, Government of India. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο (PDF) στις 8 Ιανουαρίου 2016. Ανακτήθηκε στις 3 Μαρτίου 2014. 
 29. «Telangana bill passed by upper house». The Times of India. Ανακτήθηκε στις 20 Φεβρουαρίου 2014. 
 30. https://www.thehindu.com/news/resources/article28823852.ece/Binary/FullTextofJ&KReorganisationBill.pdf
 31. 31,0 31,1 «List of states with Population, Sex Ratio and Literacy Census 2011». 
 32. 32,0 32,1 32,2 32,3 «Report of the Commissioner for linguistic minorities: 50th report (July 2012 to June 2013)» (PDF). Commissioner for Linguistic Minorities, Ministry of Minority Affairs, Government of India. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο (pdf) στις 8 Ιουλίου 2016. Ανακτήθηκε στις 14 Ιανουαρίου 2015. 
 33. 33,0 33,1 «After 2200 Years, Amaravati Gets Back Power!». 
 34. «Data». ap.gov.in. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 3 Αυγούστου 2017. Ανακτήθηκε στις 27 Ιουνίου 2014. 
 35. Monsoon session to start in Maha’s winter Capital Nagpur from July 4
 36. «Sanskrit: Reviving the language in today's India – Livemint». 
 37. 37,0 37,1 «Telangana State Profile» (PDF). Telangana government portal. σελ. 34. Ανακτήθηκε στις 11 Ιουνίου 2014. 
 38. «Urdu Gets First Language Status». 
 39. «Research data». ierj.in. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 25 Φεβρουαρίου 2021. Ανακτήθηκε στις 3 Μαΐου 2019. 
 40. «Haryana grants second language status to Punjabi». Hindustan Times. 28 January 2010. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 2015-09-03. https://web.archive.org/web/20150903231506/http://www.hindustantimes.com/india-news/haryana-grants-second-language-status-to-punjabi/article1-502720.aspx. Ανακτήθηκε στις 2019-05-03. 
 41. «Punjabi gets second language status in Haryana». Zee news. 28 January 2010. http://zeenews.india.com/news/haryana/punjabi-gets-second-language-status-in-haryana_599789.html. 
 42. «Bifurcated into Telangana State and residual Andhra Pradesh State». The Times of India. 2 June 2014. http://timesofindia.indiatimes.com/india/T-party-today-Indias-29th-state-Telangana-is-born/articleshow/35912105.cms. 
 43. «The Gazette of India : The Andhra Pradesh Reorganization Act, 2014» (PDF). Ministry of Law and Justice. Government of India. 1 Μαρτίου 2014. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο (PDF) στις 4 Μαρτίου 2014. Ανακτήθηκε στις 23 Απριλίου 2014. 
 44. «The Gazette of India : The Andhra Pradesh Reorganization Act, 2014 Sub-section» (PDF). 4 Μαρτίου 2014. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο (PDF) στις 27 Μαρτίου 2014. Ανακτήθηκε στις 23 Απριλίου 2014. 
 45. Sanchari Bhattacharya (1 June 2014). «Andhra Pradesh Minus Telangana: 10 Facts». NDTV. http://www.ndtv.com/article/cheat-sheet/andhra-pradesh-minus-telangana-10-facts-534339. 
 46. «Official Language Act 2000» (PDF). Government of Delhi. 2 Ιουλίου 2003. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο (PDF) στις 4 Μαρτίου 2016. Ανακτήθηκε στις 17 Ιουλίου 2015. 
 47. «Regional data» (PDF). lawsofindia.org. 

Εξωτερικοί σύνδεσμοιΕπεξεργασία