Ως πολιτικό σκάνδαλο εννοείται εκείνο το είδος σκανδάλου στο οποίο αξιωματούχοι μιας κυβέρνησης ή πολιτικοί εμπλέκονται σε διάφορες παράνομες, διεφθαρμένες ή ανήθικες πρακτικές. Στο πολιτικό σκάνδαλο είναι πιθανό να εμπλέκεται κάποια παράβαση ή παραβάσεις δικαίου, ενώ ορισμένα σκάνδαλα είναι κατ' ουσίαν σεξουαλικά, στα οποία εμπλέκεται κάποιος πολιτικός.

Κατάλογος πολιτικών σκανδάλων ανά χώραΕπεξεργασία

Βλ. επίσηςΕπεξεργασία