Πολιτιστική πολυμορφία

Πολιτιστική πολυμορφία ή πολιτιστικός πλουραλισμός ονομάζεται η αντίληψη σύμφωνα με την οποία η διατήρηση της ιδιαιτερότητας των εθνικών μειονοτήτων και των πολιτιστικών ιδιομορφιών των επιμέρους κοινωνικών υποσυνόλων είναι επιθυμητή, δεδομένου ότι οι ιδιαιτερότητες αυτές δεν οδηγούν σε εντάσεις και στην διάσπαση της κοινωνικής συνοχής.

Αντίθετος προς την πολιτιστική πολυμορφία είναι ο πολιτιστικός μονισμός.

ΠηγέςΕπεξεργασία

  • Αθήνα, 1984, Κοινωνιολογική Βιβλιοθήκη Gutenberg, Χρηστικό Λεξικό Κοινωνιολογίας, Δ.Γ.Τσαούση, Πολιτιστική πολυμορφία