Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς υλοποιεί δράσεις σχετικές με τον πολιτισμό που εντάσσονται στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου Πειραιώς. Είναι κοινωφελές ίδρυμα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Στόχος του είναι η διάσωση, καταγραφή και προβολή της παραδοσιακής τεχνολογίας και της βιομηχανικής κληρονομιάς της Ελλάδας.

Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς
Είδοςίδρυμα
ΧώραΕλλάδα
Ιστότοπος
Επίσημος ιστότοπος

Δίκτυο Μουσείων Επεξεργασία

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) οργανώνει και διαχειρίζεται ένα Δίκτυο Θεματικών Μουσείων Αρχειοθετήθηκε 2012-07-13 στο Wayback Machine. που μελετά, διασώζει και προβάλλει την ελληνική κληρονομιά και την πολιτιστική ταυτότητα του τόπου μας. Τα μουσεία αυτά αποτελούν πρότυπα για τη μέθοδο δημιουργίας μουσείων και για τον τρόπο της μουσειογραφικής εκφοράς τους και προβάλλουν σε κάθε περίπτωση τον ειδικό χαρακτήρα της παραγωγής της περιοχής που βρίσκονται. Το Ίδρυμα επεξεργάστηκε και δημιούργησε ένα μοντέλο λειτουργίας του Δικτύου: έχει αναλάβει τη διοικητική, λογιστική και γραμματειακή κάλυψη των μουσείων του από το κέντρο, ενώ συγχρόνως μεριμνά για τη συντήρηση, την άψογη λειτουργία και την προβολή τους, οργανώνοντας επί τόπου διάφορες εκδηλώσεις. Το μοντέλο αυτής της λειτουργίας επιτυγχάνεται με την άμεση και αμέριστη συνεργασία της τοπικής κοινωνίας και όλων των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης και των περιφερειών της χώρας. Αυτό το συνεχώς επεκτεινόμενο Δίκτυο Μουσείων αποτελεί μία μοναδική, μεγάλης κλίμακας πολιτιστική παρέμβαση. Στόχος του Ιδρύματος είναι να μεταδώσει μέσω αυτού του δικτύου μία άλλη αντίληψη για τη δραστηριότητα και την ενίσχυση της περιφέρειας. Τα μουσεία αυτά φιλοδοξούν να αποτελέσουν τόπο συνάντησης και σημείο αναφοράς των τοπικών κοινωνιών. Το 2012 το Δίκτυο Μουσείων του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς, βραβεύτηκε από την Europa Nostra στην κατηγορία "Ειδικές υπηρεσίες" (Dedicated Services). Προς την ίδια κατεύθυνση, δηλαδή αυτή της ενίσχυσης της συλλογικής μνήμης αναφορικά με την παραδοσιακή και βιομηχανική κληρονομιά, κινούνται και οι υπόλοιπες δράσεις του Π.Ι.Ο.Π.: εκδόσεις, ερευνητικά προγράμματα, επιστημονικές εκδηλώσεις και οργάνωση του Ιστορικού Αρχείου τoυ ΠΙΟΠ. Το Δίκτυο Μουσείων ΠΙΟΠ περιλαμβάνει τα ακόλουθα μουσεία:

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία

  • Ο επίσημος ιστότοπος του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς
  • Οι ψηφιακές συλλογές του Ιδρύματος στην Εuropeana
  • Ο ιστότοπος της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση της Βιομηχανικής Κληρονομιάς - TICCIH (Ελληνικό Τμήμα)