Στην ελληνική μυθολογία με το όνομα Πολυθέρσης είναι γνωστός ο πατέρας του Κτησίππου, ενός από τους μνηστήρες της Πηνελόπης. Ο Πολυθέρσης ήταν πολύ πλούσιος και μάλλον κάτοικος της Σάμης. Από το όνομα του πατέρα του, ο Κτήσιππος αναφέρεται στην Οδύσσεια, και συγκεκριμένα στη «μνηστηροφονία», ως Πολυθερσεΐδης (ραψωδία χ, στίχος 287).


  • Κρουσίου: Λεξικόν Ομηρικόν, διασκευή από την έκτη γερμανική έκδ. υπό Ι. Πανταζίδου, έκδοση «Βιβλιεκδοτικά καταστήματα Αναστασίου Δ. Φέξη», Αθήνα 1901, σελίδα 745