Με τον όρο πολυκομματισμό αναφερόμαστε στο πολιτικό σύστημα στο οποίο υπάρχουν πολλά κόμματα.

Σε ένα πολυκομματικό σύστημα δίνεται η ευκαιρία σε διάφορα πολιτικά κόμματα να έλθουν στην εξουσία, είτε μόνα τους, είτε σχηματίζοντας κυβερνήσεις συνασπισμού. Ο πιο αποτελεσματικός αριθμός κομμάτων σε ένα πολυκομματικό σύστημα συνήθως είναι μεγαλύτερος του δύο και μικρότερος του δέκα. Το πολυκομματικό σύστημα εμποδίζει οποιοδήποτε κόμμα από το να μονοπωλεί την εξουσία, διατηρώντας συνεχώς και ανεξέλεγκτα τον έλεγχο της βουλής των εκλεγμένων αντιπροσώπων. Το εκλογικό σύστημα της ενισχυμένης αναλογικής, και ακόμη περισσότερο το πλειοψηφικό με μονοεδρικές περιφέρειες, τείνει να δημιουργεί δικομματικό σύστημα διακυβέρνησης, παρά την ύπαρξη περισσότερων των δύο κομμάτων. Αντιθέτως, το εκλογικό σύστημα της απλής αναλογικής, ευνοεί τις κυβερνήσεις συνασπισμού με συμμετοχή περισσοτέρων των δύο κομμάτων στην κυβέρνηση.