Πολυπεπτιδική αλυσίδα (αγγλ.: polypeptide chain) ονομάζεται οποιαδήποτε αλληλουχία αμινοξέων που ενώνονται με πεπτιδικούς δεσμούς προκειμένου να σχηματίσουν πρωτεΐνες.

Όμως η αλληλουχία αυτή των αμινοξέων καθορίζεται από τη διάταξη των βάσεων κατα μήκος των αλυσίδων πολυνουκλεοτιδίων του DNA σε μορφή γενετικού κώδικα.

Δείτε επίσης Επεξεργασία