Στην ελληνική μυθολογία με το όνομα Ποντέας (Ποντεύς, δηλαδή «ο του πόντου, της ανοικτής θάλασσας») είναι γνωστό ένα μέλος της αριστοκρατίας των Φαιάκων. Αυτός ο νεαρός Φαίακας ευγενής αναφέρεται στην Οδύσσεια (ραψωδία θ, στίχος 113) ως ένας από τους συμμετέχοντες στους αγώνες που έγιναν προς τιμή του Οδυσσέα όταν αυτός φιλοξενήθηκε ως ναυαγός στο νησί των Φαιάκων.


Πηγές Επεξεργασία

  • Κρουσίου: Λεξικόν Ομηρικόν, διασκευή από την έκτη γερμανική έκδ. υπό Ι. Πανταζίδου, έκδοση «Βιβλιεκδοτικά καταστήματα Αναστασίου Δ. Φέξη», Αθήνα 1901