Ως Ποντοπόρο χαρακτηρίζεται ένα πλοίο που διαπλέει τους Ωκεανούς, δηλαδή εκτελεί πλόες σε όλο τον κόσμο, σε αντιδιαστολή με τα ακτοπλοϊκά και τα πλοία που διαπλέουν κλειστές ή περιορισμένες θάλασσες.

Το ποντοπόρο επιβατηγό γραμμής συνηθίζεται στην ελληνική να λέγεται Υπερωκεάνειο (Ocean liner).