Πρασνίκας

Έλληνας κλεφταρματολός

Ο Πρασνίκας υπήρξε Έλληνας κλεφταρματολός του 18ου αιώνα. Συνεργάστηκε στην βόρειο Ελλάδα με του Μπουκουβαλαίους και έπεσε στις 13 Απριλίου 1728 στη Μάχη της Βατζινίας εναντίον του Τουρκαλβανού Τσάκαλου. Προς τιμή του ονομάστηκε η «οδός Πρασνίκα» στην Νέα Σμύρνη.