Προεδρία σημαίνει αφενός αυτή καθ΄ αυτή η θέση που κατέχει ένας Πρόεδρος, αφετέρου και η χρονική διάρκεια της θητείας αυτής.

Ένα άτομο μπορεί να έχει την προεδρία: