Την Προξενούπολη αναφέρει ο Στέφανος ο Βυζάντιος κοντά στην επίσης ελληνική Ναύκρατη. Βρισκόταν επί το Δέλτα του Νείλου, αλλά δεν είναι σίγουρο εάν κτίστηκε στον Α΄ ή Β΄ ελληνικό αποικισμό, ή εάν υπήρξε Πτολεμαϊκή αποικία.

ΠηγέςΕπεξεργασία

  • Johann Gustav Droysen Ιστορία διαδόχων του Μεγάλου Αλεξάνδρου, εκδ. ελεύθερη σκέψις.
  • Κωνσταντίνου Παπαρρηγόπουλου Ιστορία του Ελληνικού έθνους.
  • Στεφάνου Βυζαντίου Εθνικά.