Πρωθιερέας στην Ορθόδοξη Εκκλησία είναι οφφίκιο που αποδίδεται σε έγγαμο μόνο κληρικό των οψιγενών Νεοπαγών Πατριαρχείων της Ανατολής(Πατριαρχείο Ρωσίας, Πατριαρχείο Σερβίας, Πατριαρχείο Ρουμανίας και Πατριαρχείο Βουλγαρίας), στις δε υπόλοιπες Εκκλησίες της Ανατολής απαντάται το οφίκιο του Πρωτοπρεσβυτέρου που φέρει τον δεύτερο βαθμό της ιεροσύνης.
Είναι ο ανώτερος βαθμός στον οποίο μπορεί να φτάσει έγγαμος κληρικός των Εκκλησιών αυτών. Διακρίνεται από τον πρεσβύτερο, καθώς φοράει επιγονάτιο και σταυρό. Αλλά και από τον Πρωτοπρεσβύτερο διότι φέρει κόκκινη ταινία διαγώνια στο στήθος απο τα δεξιά του προς τα αριστερά.

Τμήμα μιας σειράς λημμάτων
Βαθμοί Ιεροσύνης της
Επίσκοπος
Πρεσβύτερος
Διάκονος

Δείτε επίσης

Επεξεργασία