Ο Πρωταθλητής (Champion) είναι ανορθόδοξος πεσσός στο σκάκι που εφευρέθηκε από τον Dan MacDonald το 1998 για το παιχνίδι του Ωμέγα σκάκι.

Ο Πρωταθλητής

Κίνηση Επεξεργασία

Ο πρωταθλητής συνδυάζει τις κινήσεις του Βεζίρη, του Ελέφαντα και του Τανκ. Πιο συγκεκριμένα, ο πρωταθλητής έχει μία από τις δύο παρακάτω επιλογές:

- μπορεί να μετακινηθεί κατά ένα τετράγωνο σε οποιαδήποτε ορθογώνια κατεύθυνση.

- μπορεί να μετακινηθεί δύο τετράγωνα σε οποιαδήποτε ορθογώνια ή διαγώνια κατεύθυνση, ανεξάρτητα από τα ενδιάμεσα κομμάτια (δηλαδή τα υπερπηδάει, όπως ο ίππος).

Ο πρωταθλητής αιχμαλωτίζει καθώς κινείται.

Διάγραμμα Επεξεργασία

Στο διάγραμμα δεξιά, ο Πρωταθλητής συμβολίζεται με ένα κομμάτι που έχει το γράμμα Τ στη μέση. Αυτή η εικόνα χρησιμεύει επίσης ως ένα είδος διαγράμματος της κίνησής του. Οι άσπρες κουκκίδες αντιπροσωπεύουν τις τέσσερις ορθογώνιες κινήσεις του Πρωταθλητή, ενώ οι μαύρες κουκκίδες αντιπροσωπεύουν τα άλματά του.

αβγδεζηθ
88
77
66
55
44
33
22
11
αβγδεζηθ
Ο Πρωταθλητής συνδυάζει τις κινήσεις του Βεζίρη, του Ελέφαντα και του Τανκ

Παρατηρήσεις Επεξεργασία

Ακόμη και ένα κομμάτι με τις συνδυασμένες κινήσεις του Ελέφαντα και του Τανκ μπορεί να φτάσει μόνο το ένα τέταρτο των τετραγώνων στο ταμπλό. Αυτό το πρόβλημα λύνεται προσθέτοντας τις κινήσεις του Βεζίρη στον πρωταθλητή.

Ο Πρωταθλητής μπορεί γενικά να κάνει ματ εναντίον του αντίπαλου Βασιλιά, με τη βοήθεια του δικού του Βασιλιά.

Βιβλιογραφία Επεξεργασία

https://www.chessvariants.com/piececlopedia.dir/champion.html

Παραπομπές Επεξεργασία