Στη Βιολογία με τον όρο πρωτογενής παραγωγή ορίζεται η φωτοχημική ενέργεια, ως παράγωγο του ηλιακού φωτός και της φωτοσύνθεσης, που δεσμεύεται από τα φυτά σε μορφή οργανικών ενώσεων.

Πρόκειται για βιολογική διαδικασία που ουσιαστικά αποτελεί την πρώτη και βασική μορφή αποταμίευσης ενέργειας σ΄ ένα οικοσύστημα. Ο δε ρυθμός της, δηλαδή η δημιουργούμενη μάζα οργανικών ουσιών, καλούμενη βιομάζα, που παράγεται στη μονάδα του χρόνου, είτε κατ΄ έκταση στην επιφάνεια ξηράς, είτε κατ΄ όγκο σε θαλασσινό ή γλυκό νερό ονομάζεται "πρωτογενής παραγωγικότητα".

ΠηγέςΕπεξεργασία

  • "Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica" τομ.48ος,σελ.142.