Πρότυπο:Άλλεςχρήσεις3

Για άλλες χρήσεις, δείτε: Άλλεςχρήσεις3 (αποσαφήνιση).

Το συγκεκριμένο πρότυπο προσθέτει αυτούσιο το σύνδεσμο που θα του δώσετε ως παράμετρο. Εάν δεν δοθεί παράμετρος, προσθέτει σύνδεσμο προς σελίδα με τον τίτλο του λήμματος+αποσαφήνιση.

ΧρήσηΕπεξεργασία

ΠαραδείγματαΕπεξεργασία

  • Με την αναφορά της σελίδας αποσαφήνισης, ανεξάρτητα από τον τίτλο του λήμματος. Ο κώδικας:

{{Άλλεςχρήσεις3|Τίτλος}}

παράγει το εξής αποτέλεσμα:

Για άλλες χρήσεις, δείτε: Τίτλος.
  • Με την χρήση του τίτλου του λήμματος χωρίς να το σημειώνουμε. Για παράδειγμα αν ο τίτλος του λήμματος είναι Θεσσαλονίκη και ο κώδικας είναι ο εξής:

{{Άλλεςχρήσεις3}}

το αποτέλεσμα είναι το εξής:

Για άλλες χρήσεις, δείτε: Θεσσαλονίκη (αποσαφήνιση).

Το οποίο συμπίπτει με το αποτέλεσμα του προτύπου {{άλλεςχρήσεις}}.

Kώδικας:

{{Άλλεςχρήσεις4|||Θεσσαλονίκη (αποσαφήνιση)}}

Αποτέλεσμα:

Για άλλες χρήσεις, δείτε: Θεσσαλονίκη (αποσαφήνιση).

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία