Πρότυπο:Άρση φραγής έληξε

O χρήστης Άρση φραγής έληξε (αρχείο φραγώνφραγές σε ισχύφραγές ip rangeσυνεισφ.διαγραμμ. συνεισφ.αρχείο δημιουργίαςάρση φραγής) του οποίου ο λογαριασμός βρισκόταν σε φραγή ζήτησε την άρση της φραγής του, αλλά η φραγή έληξε πριν εξεταστεί από κάποιο διαχειριστή.

Αιτία αίτησης: "Δεν δόθηκε λόγος για την άρση της φραγής."


Η φραγή έληξε πριν την εξέταση της αίτησης.