Αρχαίος δήμος
Γενικά στοιχεία
Ονομασία{{{ονομασία}}}
Άλλες ονομασίες{{{άλλες ονομασίες}}}
Μεταγενέστερη ονομασία{{{μεταγενέστερη ονομασία}}}
Κύριος οικισμός{{{κύριος οικισμός}}}
Δευτερεύοντες οικισμοί{{{δευτερεύοντες οικισμοί}}}
Πληθυσμός{{{πληθυσμός}}}
Διοικητικά στοιχεία
Ταυτότητα{{{ταυτότητα}}}
Ονομασία δήμου{{{ονομασία δήμου}}}
Ονομασία δημότη{{{ονομασία δημότη}}}
Φυλή{{{φυλή}}}
Φυλή (1η ενσωμάτωση){{{φυλή (1η ενσωμάτωση)}}}
Φυλή (2η ενσωμάτωση){{{φυλή (2η ενσωμάτωση)}}}
Τριττύς{{{τριττύς}}}
Έδρα τριττύος{{{έδρα τριττύος}}}
Κοινότητα{{{κοινότητα–ενότητα}}}
Σύστημα εξουσίας{{{σύστημα εξουσίας}}}
Πολιτικό σύστημα{{{πολιτικό σύστημα}}}
Υποδιαιρέσεις{{{υποδιαιρέσεις}}}
Τίτλος ηγέτη{{{τίτλος ηγέτη}}}
Λήψη αποφάσεων{{{όργανο λήψης αποφάσεων}}}
Αριθμός βουλευτών
1η περίοδος
508 – 307/306 π.Χ.
{{{1η περίοδος}}}
2η περίοδος
307/306–224/223 π.Χ.
{{{2η περίοδος}}}
3η περίοδος
224/223–201/200 π.Χ.
{{{3η περίοδος}}}
4η περίοδος
201/200 π.Χ.– 126/127
{{{4η περίοδος}}}
5η περίοδος
126/127–3ος αιώνας
{{{5η περίοδος}}}
Ιστορική εξέλιξη
Ίδρυση{{{ίδρυση}}}
Λήξη{{{λήξη}}}
Πρώτος ηγέτης{{{πρώτος ηγέτης}}}
Τελευταίος ηγέτης{{{τελευταίος ηγέτης}}}
Αντικαταστάθηκε από{{{αντικαταστάθηκε από}}}
Τελικό συμβάν{{{τελικό συμβάν}}}
Λατρευτικές παραδόσεις
Ιερά{{{ιερά}}}
Εορτές{{{εορτές}}}
Μυθολογία{{{μυθολογία}}}
Αρχαιολογία
Αξιόλογα κτίσματα{{{αξιόλογα κτίσματα}}}
Φρούρια–οχυρά{{{φρούρια–οχυρά}}}
Λιμάνια{{{λιμάνια}}}
Τεχνικά έργα{{{τεχνικά έργα}}}
Άλλα έργα{{{άλλα έργα}}}
Ανασκαφές{{{ανασκαφές}}}
Εκθέματα{{{εκθέματα}}}
Περιοχή
{{{τοποθεσία}}}
Έκταση{{{έκταση}}}
Documentation icon Τεκμηρίωση προτύπου[προβολή] [επεξεργασία] [ιστορικό] [εκκαθάριση]

Διαθέσιμα πεδία στο πρότυπο:


{{Αρχαίος δήμος
| εικόνα = 
| λεζάντα = 
<!-- γενικά στοιχεία -->
| ονομασία = 
| άλλες ονομασίες = 
| μεταγενέστερη ονομασία=
| κύριος οικισμός = 
| δευτερεύοντες οικισμοί =
| πληθυσμός = 
<!-- διοικητικά στοιχεία -->
| ταυτότητα = 
| ονομασία δήμου = 
| ονομασία δημότη = 
| φυλή = 
| φυλή (1η ενσωμάτωση) = 
| φυλή (2η ενσωμάτωση) = 
| εξάρτηση από =
| τριττύς = 
| έδρα τριττύος = 
| κοινότητα–ενότητα = 
| υποδιαιρέσεις = 
| τίτλος ηγέτη = 
| σύστημα εξουσίας = 
| πολιτικό σύστημα = 
| όργανο λήψης αποφάσεων =
<!-- αριθμός βουλευτών -->
| 1η περίοδος = 
| 2η περίοδος =
| 3η περίοδος = 
| 4η περίοδος = 
| 5η περίοδος = 
<!-- ιστορική εξέλιξη -->
| ίδρυση =
| πρώτος ηγέτης = 
| σημαντικά ιστορικά γεγονότα = 
| λήξη = 
| τελευταίος ηγέτης = 
| τελικό συμβάν = 
| αντικαταστάθηκε από =
<!-- αξιόλογα κτίσματα -->
| αξιόλογα κτίσματα = 
<!-- Λατρευτικές παραδόσεις -->
| θρησκεία = 
| ιερά =
| εορτές = 
| μυθολογία= 
<!-- Οχυρώσεις-->
| φρούρια–οχυρά = 
<!-- άλλα αξιόλογα σημεία του δήμου -->
| λιμάνια = 
| τεχνικά έργα = 
| άλλα έργα = 
<!-- ανασκαφές στη περιοχή του δήμου -->
| ανασκαφές = 
| εκθέματα =
<!-- περιοχή -->
| τοποθεσία = 
| έκταση = 
| υψόμετρο= 
| γειτονικοί δήμοι = 
| χάρτης = 
| λεζάντα χάρτη = 
}}