Πρότυπο:Αρχαίος δήμος/τεκμηρίωση


Διαθέσιμα πεδία στο πρότυπο:


{{Αρχαίος δήμος
| εικόνα = 
| λεζάντα = 
<!-- γενικά στοιχεία -->
| ονομασία = 
| άλλες ονομασίες = 
| μεταγενέστερη ονομασία=
| κύριος οικισμός = 
| δευτερεύοντες οικισμοί =
| πληθυσμός = 
<!-- διοικητικά στοιχεία -->
| ταυτότητα = 
| ονομασία δήμου = 
| ονομασία δημότη = 
| φυλή = 
| φυλή (1η ενσωμάτωση) = 
| φυλή (2η ενσωμάτωση) = 
| εξάρτηση από =
| τριττύς = 
| έδρα τριττύος = 
| κοινότητα–ενότητα = 
| υποδιαιρέσεις = 
| τίτλος ηγέτη = 
| σύστημα εξουσίας = 
| πολιτικό σύστημα = 
| όργανο λήψης αποφάσεων =
<!-- αριθμός βουλευτών -->
| 1η περίοδος = 
| 2η περίοδος =
| 3η περίοδος = 
| 4η περίοδος = 
| 5η περίοδος = 
<!-- ιστορική εξέλιξη -->
| ίδρυση =
| πρώτος ηγέτης = 
| σημαντικά ιστορικά γεγονότα = 
| λήξη = 
| τελευταίος ηγέτης = 
| τελικό συμβάν = 
| αντικαταστάθηκε από =
<!-- αξιόλογα κτίσματα -->
| αξιόλογα κτίσματα = 
<!-- Λατρευτικές παραδόσεις -->
| θρησκεία = 
| ιερά =
| εορτές = 
| μυθολογία= 
<!-- Οχυρώσεις-->
| φρούρια–οχυρά = 
<!-- άλλα αξιόλογα σημεία του δήμου -->
| λιμάνια = 
| τεχνικά έργα = 
| άλλα έργα = 
<!-- ανασκαφές στη περιοχή του δήμου -->
| ανασκαφές = 
| εκθέματα =
<!-- περιοχή -->
| τοποθεσία = 
| έκταση = 
| υψόμετρο= 
| γειτονικοί δήμοι = 
| χάρτης = 
| λεζάντα χάρτη = 
}}