Πρότυπο:Γαλλίας γεωγραφία-επέκταση


Αυτό το πρότυπο τοποθετεί τα λήμματα στην Κατηγορία:Γαλλίας γεωγραφία-επέκταση.