Πρότυπο:Κουτί πληροφοριών Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου

Documentation icon Τεκμηρίωση προτύπου[προβολή] [επεξεργασία] [ιστορικό] [ανανέωση]

Χρήση Επεξεργασία

Το Πρότυπο:Κουτί πληροφοριών Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου αντλεί πληροφορίες από τα Wikidata. Για να προβάλλετε μόνο τις πληροφορίες που υπάρχουν εκεί, πληκτρολογήστε {{Πρότυπο:Κουτί πληροφοριών Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου}} στην αρχή του λήμματος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας.

Αν θέλετε να προσθέσετε περισσότερα στοιχεία, χρησιμοποιείστε τις αντίστοιχες παραμέτρους, όπως φαίνονται παρακάτω. Προσθέστε μόνο τις παραμέτρους που χρειάζεστε. Αν χρησιμοποιήσετε παράμετρο για την οποία υπάρχουν πληροφορίες στα Wikidata τότε θα εμφανιστούν οι πληροφορίες που εσείς θα έχετε προσθέσει.

Τα εμβλήματα των ομοσπονδιών δεν υπάρχουν ως σύνδεσμοι στα Wikidata (αφού δεν υπάρχουν στα Wikimedia Commons λόγω πνευματικών δικαιωμάτων και έτσι δεν εισάγονται αυτόματα. Εισάγονται χειροκίνητα στην Ελληνική Βικιπαίδεια με βάση την Βικιπαίδεια:Εύλογη χρήση.

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να εμφανίζονται οι παραπομπές που προέρχονται από τα Wikidata, προσθέστε |noref = true.

Ιδιότητες που συμπληρώνονται στα Wikidata και οι αντίστοιχες παράμετροι στο πρότυπο:

Ιδιότητες wikidata Παράμετρος προτύπου Επεξήγηση
λογότυπο εικόνα Η εικόνα αφορά κυρίως το έμβλημα της ομοσπονδίας (μέσω της Βικιπαίδειας μπορεί να χρησιμοποιηθεί και άλλη εικόνα και όχι το έμβλημα). Τα εμβλήματα των ομοσπονδιών δεν υπάρχουν ως σύνδεσμοι στα Wikidata (αφού δεν υπάρχουν στα Wikimedia Commons λόγω πνευματικών δικαιωμάτων) και έτσι δεν εισάγονται αυτόματα. Εισάγονται χειροκίνητα στην Ελληνική Βικιπαίδεια με βάση την Βικιπαίδεια:Εύλογη χρήση. Υπάρχουν όμως μερικές περιπτώσεις που στα Wikimedia Commons υπάρχουν αντίγραφα των εμβλημάτων των ομοσπονδιών αυτών. Στην περίπτωση αυτή εισάγονται αυτόματα με το πρότυπο, εφόσον δεν χρησιμοποιηθεί η παράμετρος «εικόνα» και εφόσον έχει προστεθεί η σχετική εικόνα στη σελίδα της ομοσπονδίας στα wikidata.
περιγραφή εικόνας λεζάντα Η λεζάντα της εικόνας. Αν η εικόνα είναι το έμβλημα της ομοσπονδίας να αναγράφεται «Το έμβλημα της ομοσπονδίας» με καταχώρηση την ελληνική γλώσσα. Στα wikidata είναι υποχρεωτικός ο προσδιορισμός της γλώσσας κατά την εισαγωγή της περιγραφής της εικόνας. Το πρότυπο εμφανίζει μόνο την περιγραφή που είναι γραμμένη στην ελληνική γλώσσα. Η λεζάντα εμφανίζεται μόνο αν υπάρχει εικόνα.
επίσημη ονομασία πλήρες όνομα Το πλήρες όνομα της ομοσπονδίας. Το πλήρες όνομα να αναγράφεται στην επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιεί η ομοσπονδία. Για παράδειγμα, αν η ομάδα είναι γαλλική τότε η επίσημη ονομασία της ομοσπονδίας πρέπει να αναγράφεται στη γαλλική γλώσσα. Στα wikidata είναι υποχρεωτικός ο προσδιορισμός της γλώσσας κατά την εισαγωγή της επίσημης ονομασίας. Η επίσημη ονομασία είναι μόνο μία. Σε περίπτωση που η ομοσπονδία είχε παλαιότερη ονομασία παλαιότερα, υπάρχει η περίπτωση να αναγράφονται όλες οι ονομασίες στην αντίστοιχη ιδιότητα στα wikidata. Στην περίπτωση αυτή η τρέχουσα ονομασία θα πρέπει να είναι σε ταξινόμηση «προτιμώμενη βαθμίδα» για να εμφανίζεται μόνο αυτή.
σύντομο όνομα σύντομο όνομα Η σύντομη ονομασία της ομοσπονδίας. Η σύντομη ονομασία να αναγράφεται μεταφρασμένη στην ελληνική γλώσσα αν πρόκειται για ομοσπονδία που δεν χρησιμοποιεί την ελληνική γλώσσα. Στα wikidata είναι υποχρεωτικός ο προσδιορισμός της γλώσσας κατά την εισαγωγή σύντομης ονομασίας. Το πρότυπο εμφανίζει μόνο τη σύντομη ονομασία που είναι γραμμένη στην ελληνική γλώσσα.
ημερομηνία ίδρυσης ή δημιουργίας ίδρυση Η ημερομηνία ίδρυσης της ομοσπονδίας.
ημερομηνία διάλυσης ή παύσης λειτουργίας αναστολή λειτουργίας Η ημερομηνία αναστολής λειτουργίας της ομοσπονδίας.
έδρα έδρα Η τοποθεσία στην οποία βρίσκεται η έδρα της ομοσπονδίας.
μέλος του/της μέλος Ομοσπονδίες ή συνομοσπονδίες στις οποίες η ομοσπονδία είναι μέλος (π.χ. της FIFA, της UEFA). Μαζί χρησιμοποιείται το προσδιοριστικό ημερομηνία έναρξης, το οποίο εμφανίζεται στο πρότυπο. Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το προσδιοριστικό ημερομηνία τερματισμού.
πρόεδρος πρόεδρος Ο πρόεδρος της ομοσπονδίας.
επίσημος ιστότοπος ιστοσελίδα Η επίσημη ιστοσελίδα της ομοσπονδίας.
αναγνωριστικό Facebook facebook Ο επίσημος λογαριασμός facebook της ομάδας. Πρέπει να αναγράφεται το κείμενο μετά το κείμενο http://www.facebook.com/.
όνομα χρήστη στο Twitter twitter Ο επίσημος λογαριασμός twitter της ομάδας. Πρέπει να αναγράφεται το κείμενο μετά το κείμενο http://twitter.com/.
όνομα χρήστη στο Instagram instagram Ο επίσημος λογαριασμός instagram της ομάδας. Πρέπει να αναγράφεται το κείμενο μετά το κείμενο http://www.instagram.com/.
ID καναλιού στο YouTube youtube Ο επίσημος λογαριασμός youtube της ομάδας. Πρέπει να αναγράφεται το κείμενο μετά το κείμενο http://www.youtube.com/channel/.
προφίλ στο LinkedIn linkedin Ο επίσημος λογαριασμός linkedin της ομάδας. Πρέπει να αναγράφεται όλη η διεύθυνση.
κατηγορία στα Commons Η κατηγορία που περιλαμβάνει αρχεία σχετικά με την ομάδα στα Wikimedia Commons. (Δεν υπάρχει χειρόγραφη παράμετρος στο πρότυπο. Εισάγεται μόνο μέσω wikidata).

Χρήση χωρίς έμβλημα Επεξεργασία

{{Κουτί πληροφοριών Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου}}

Χρήση με έμβλημα Επεξεργασία

{{Κουτί πληροφοριών Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου
|εικόνα      = 
|πλάτος_εικόνας  = 
|λεζάντα_εικόνας = 
}}

Όλες οι παράμετροι Επεξεργασία

{{Κουτί πληροφοριών Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου
| τίτλος      = 
| εικόνα      = 
| πλάτος_εικόνας  = 
| λεζάντα_εικόνας = 
| πλήρες_όνομα   = 
| σύντομο_όνομα  =
| ίδρυση      = 
| μέλος      = 
| πρόεδρος     = 
| ιστοσελίδα    = 
| facebook     =
| twitter     =
| instagram    =
| youtube     =
| linkedin     =
}}