Αυτό το πρότυπο τοποθετεί τα λήμματα στην Κατηγορία:Κυματική-επέκταση.