Πρότυπο:Πληροφορίες κυβερνητικού φορέα/τεκμηρίωση

Το Πρότυπο:Πληροφορίες κυβερνητικού φορέα εμφανίζει συνοπτικά τα στοιχεία του κυβερνητικού φορέα σε ένα λήμμα.

Το Πρότυπο:Πληροφορίες κυβερνητικού φορέα αντλεί πληροφορίες από τα Wikidata. Για να προβάλλετε μόνο τις πληροφορίες που υπάρχουν εκεί, πληκτρολογήστε {{πληροφορίες κυβερνητικού φορέα}} στην αρχή του λήμματος του κυβερνητικού φορέα. Αν θέλετε να προσθέσετε περισσότερα στοιχεία, χρησιμοποιείστε τις αντίστοιχες παραμέτρους, όπως φαίνονται παρακάτω. Προσθέστε μόνο τις παραμέτρους που χρειάζεστε. Αν χρησιμοποιήσετε παράμετρο για την οποία υπάρχουν πληροφορίες στα Wikidata τότε θα εμφανιστούν οι πληροφορίες που εσείς θα έχετε προσθέσει.

Αν σε μια ιδιότητα των Wikidata υπάρχουν περισσότερες από μία τιμές, τότε εμφανίζεται αυτή που έχει δηλωθεί ως «προτιμώμενη βαθμίδα». Διαφορετικά εμφανίζονται όλες.

Όλες οι παράμετροι του προτύπου είναι προαιρετικές.

{{ Πληροφορίες κυβερνητικού φορέα
| όνομα_φορέα      = 
| εθνικό_όνομα     = 
| εθνικό_όνομα_β    = 
| εθνικό_όνομα_ρ    = 
| έμβλημα        = 
| πλάτος_εμβλήματος   = 
| λεζάντα_εμβλήματος  = 
| λογότυπο       = 
| πλάτος_λογότυπου   = 
| λεζάντα_λογότυπου   = 
| εικόνα        = 
| πλάτος_εικόνας    = 
| λεζάντα_εικόνας    = 
| σύσταση        = 
| πρώην1        = 
| πρώην2        = 
| πρώην3        = 
| πρώην4        = 
| πρώην5        = 
| πρώην6        = 
| κατάργηση       = 
| αντικατέστησε     = 
| είδος_φορέα      = 
| δικαιοδοσία      = 
| έδρα         = 
| ρητό         = 
| υπάλληλοι       = 
| προϋπολογισμός    = 
| ιδιότητα_προϊσταμένου = 
| προϊστάμενος_όνομα  = 
| ιδιότητα_υφισταμένου1 = 
| υφιστάμενος1_όνομα  = 
| ιδιότητα_υφισταμένου2 = 
| υφιστάμενος2_όνομα  = 
| ιδιότητα_υφισταμένου3 = 
| υφιστάμενος3_όνομα  = 
| ιδιότητα_υφισταμένου4 = 
| υφιστάμενος4_όνομα  = 
| ιδιότητα_υφισταμένου5 =
| υφιστάμενος5_όνομα  =
| υπαγωγή        = 
| τμήμα         = 
| τμήματα        = 
| ιστοσελίδα      = 
| χάρτης        = 
| πλάτος_χάρτη     = 
| λεζάντα_χάρτη     = 
| σημειώσεις      = 
}}

Χωρίς περιγραφή

Παράμετροι προτύπου

Αυτό το πρότυπο προτιμά μορφοποίηση μπλοκ των παραμέτρων.

ΠαράμετροςΠεριγραφήΤύποςΚατάσταση
όνομα_φορέαόνομα_φορέα

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
εθνικό_όνομαεθνικό_όνομα

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
έμβλημαέμβλημα

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
λογότυπολογότυπο

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
εικόναεικόνα

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
λεζάντα_εικόναςλεζάντα_εικόνας

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
είδοςείδος

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
θεσπίστηκεθεσπίστηκε

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
σύστασησύσταση

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
κατάργησηκατάργηση

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
αντικατέστησεαντικατέστησε

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
δικαιοδοσίαδικαιοδοσία

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
έδραέδρα

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
ρητόρητό

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
υπάλληλοιυπάλληλοι

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
προϋπολογισμόςπροϋπολογισμός

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
υπαγωγήυπαγωγή

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
ιστοσελίδαιστοσελίδα

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
σημειώσειςσημειώσεις

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
χάρτηςχάρτης

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
λεζάντα_χάρτηλεζάντα_χάρτη

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
πρώην1πρώην1

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
πρώην2πρώην2

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
πρώην3πρώην3

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
αντικαταστάθηκεαντικαταστάθηκε

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
αντικατάστασηαντικατάσταση

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
είδος_φορέαείδος_φορέα

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
συντεταγμένεςσυντεταγμένες

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
προϊστάμενος_όνομαπροϊστάμενος_όνομα

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
ιδιότητα_προϊσταμένουιδιότητα_προϊσταμένου

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
υφιστάμενος1_όνομαυφιστάμενος1_όνομα

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
ιδιότητα_υφισταμένου1ιδιότητα_υφισταμένου1

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
υφιστάμενος2_όνομαυφιστάμενος2_όνομα

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
ιδιότητα_υφισταμένου2ιδιότητα_υφισταμένου2

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
τμήμα1_φορέαςτμήμα1_φορέας

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
τμήματμήμα

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
τμήματατμήματα

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό

Δείτε επίσης

Επεξεργασία